12 oktober 2006

Samla samlevnadsfrågorna

Idag kom nya siffror på abortutvecklingen bland tonåringar. I Västra Götaland ligger nu aborttalen för tonåringar 15-19 på rekordhöga 22,9. Det är en stadig ökning sedan 1995.
Vi har varit bättre, mycket bättre på det här området 1994 var motsvarande tal 14,2.

Vad har då hänt sedan dess? Ja en sak är säker samlevnadsundervisningen i skolan har reducerats. Nu för tiden arbetar man med livskunskap som i de fall jag sett tar upp mycket lite av sex- och samlevnad. Jag är också rätt säker på att den verkliga sexualupplysningen, alltså saklig information om sex-livets olika mystierier har fått stryka på foten.

Ungdomsmottagningarna har också ett svårt läge med rekordhöga ungdomskullar att ta hand om, men också genom att de numera är en etablerad verksamhet. De har gott om besök och behöver inte fundera så mycket över om den verksamhet de bedriver är den optimala. Ett tydligt sätt som detta syns på är att de sk. öppna husen - det vill säga tillfällen när man kan komma utan tidsbeställning, försvunnit. Besvärliga telefontider är också vanligt. Detta är saker som missgynnar svaga ungdomar, som har svårt att planera.