16 maj 2009

Snabb justering av Skolverket

När en klok person på Skolverket läst min blogg, ändrade man skrivning och tog bort stycket om vad regeringen skrivit. Bra!

Vad där stod tidigare kan man läsa i direktiv från regeringen här.

Regeringens utgångspunkt kommer inte att fungera i det viktiga förandringsarbetet. Ett hälsofrämjande synsätt måste råda också här!

15 maj 2009

Med lust och fägring...

skolverkets sida om sexualitet och samlevnad skriver man:
Skolverket ska fram till och med år 2010 bedriva fortbildning för skolpersonal i frågor som rör sexualitet och samlevnad i syfte att främja jämställdhet.

Och så talar man om vad regeringen föreskrivit:
Regeringen skriver att fortbildningen ska:
- Ha en bred ansats där utgångspunkten ska vara varje flickas och pojkes rätt till kroppslig och sexuell integritet med respekt för varje människas egenvärde.
- Ge verktyg för att uppmuntra dialog och etisk reflektion
- Visa hur personalen ur ett värdegrundsperspektiv konkret kan arbeta med t ex frågor om aborter, oönskade graviditeter, sexuellt överförbara sjukdomar, könsroller, könsidentitet och sexuell läggning.
- Ge kunskap om hur komplexa frågeställningar som sexuellt utnyttjande, sexuellt våld och sexuell exploatering (i nya digitala medier), könsstympning, hedersrelaterat våld och förtryck, kan diskuteras med elever ur ett jämställdhets- och rättighetsperspektiv.

Jag läser och läser om och tror nästan inte att det är sant! Hur hamnade detta här och var är vi på väg?

Att den här undervisningen kanske skulle grundas i lust, positiv grundsyn på sex och kärlek till människorna, livet och hela tillvaron finns uppenbarligen inte på agendan. Lycka till ni mörkermän som vill locka fram skuld, skam och äckel ur den sexuella historiens garderob! Ni kommer inte att lyckas förta den kraft som livet gett oss människor, hur gärna ni än vill.

Och lust och fägring - har ni aldrig varit på en skolavslutning? Sjungit med och känt det hoppa i bröstet av alla känslor som ligger i frihetens, framtidens, värmens och lustens möjligheter?