23 november 2010

Tänk om politiker också...


Så här skulle en kampanj också kunna se ut (bilden digitalt modifierad):Det verkar som att alkoholpropositionens förslag om att fortsatt tillåta ungdomar under 18 år att dricka alkohol går igenom. Staten har under våren och sommaren genom FHI bedrivit en stort upplagd kampanj om att föräldrar skall "tänka om". Men det har de nog i stor utsträckning redan gjort. Troligen kan den sänkta alkoholkonsumtionen hos yngre tonåringar till stor del kan sättas på kontot ansvarsfulla föräldrar.

Däremot verkar politiker i beslutande ställning ha svårt att vara framtidsinriktade och ansvarsfulla när det gäller denna viktiga sociala fråga. Varför skall det vara så svårt att sätta ned foten och vara lite normativ i sin lagstiftning när det gäller alkohol?

Man måste väl ändå kunna vrida lite på perspektiven och fråga sig: Vilken tonåring får ett livslångt trauma av att inte bli bjuden den lilla mängd alkohol på bröllopet som beskrivs i propositionen? Känns det inte rent av pinsamt att vara riksdagsman och dividera om sådan futtigheter?

Tonåringar är inte socialt mogna att handskas med alkohol och de bör därför skyddas från den, så enkelt är det ju!

29 oktober 2010

Tänk om - att aktivt avstå

Kanske borde jag inte skriva om detta utan låta det passera, men jag kan inte låta bli. Tänk om är en kampanj som bland annat FHI, Polisen, Systembolaget och IOGT-NTO står bakom. Där tycker man att  man skall: "Aktivt avstå från att köpa ut alkohol till ungdomar under 20 år."

Jag har hängt upp mig på att det numera inte räcker med ett ord - man måste ha en förstärkning också. Det räcker inte med att inte köpa ut, man måste aktivt inte köpa ut.

Hur gör man då? Jag har alltid avstått köpa ut. Och jag blev tillfrågad av ett par grabbar för några år sedan utanför Systemet i Borås. Ja, jag avstod och samtidigt tänkte jag att de här två unga männen, ur deras synvinkel, knappast kunde ha valt en sämre person att fråga. Så jag skrattade och sa; Nej, aldrig i livet och gå nu härifrån. Var då Nej:et, att avstå, och uppmaningen att de skulle upphöra med sina försök att bli langade till, det "aktiva"?

Jag har frågat kampanjsajten Tänk om - skall bli kul att höra vad de svarar.

Ha en skön helg!

PS - jag fick svar från kampanjledningen: De tyckte också att det var lite tveksamt med förstärkningsordet, men pekade på att det gäller för föräldrar att vara lite extra vaksamma. Sen gillade dom min insats utanför systemet i Borås. Jag tycker det var ett OK svar.

07 oktober 2010

Ett land utan minister för folkhälsa?

Vi har ingen folkhälsominister längre i Sverige.
Maria Larsson kommer att ha ansvar för folkhälsofrågorna även i fortsättningen uppger Drugnews, men hur skall vi tolka förändringen?

Låt oss bli lite Kreml-ologer (ja, jag särskriver för att underlätta för dem som inte levde på 60-talet när detta  nästan var vetenskap)

Blir det lättare för en minister utan den tyngande titeln folkhälsominister, att driva genom den "nya alkoholpolitiken", den med svagt folkhälsoansvar och starkt näringspolitiskt ansvar?

Moderaterna, det överlägset största partiet i alliansen har nu stärkt greppet ytterligare över ekonomin. Borg har fått stöd(?) av en mycket nyrekryterad moderat som fått bli finansmarknadsminister. Finansmarknaden, den är viktig.

Om moderaterna tyckt att folkhälsa var viktigt för vårt lands fortsatta utveckling, ja då hade de tagit det området själva, nu lämnar man det till regeringens minsta parti. Och för att de skall förstå sin och frågans plats så tar man bort titeln?

Och låt oss spekulera och fantisera lite till. Får vi se en ännu nyare folkhälsopolitik? Snart är vi på nyast och då är det stopp, då får man gå över till Folkhälsopolitik 1.0, 1.1, 1.4 (jo! om man hittar på något extra får man hoppa över i sifferserien)

Kommer ni ihåg de gamla folkhälsomålen med riktning (Trygg och säker sexualitet...), som byttes mot målområden. Kanske är det dags att bli moderna på allvar - ge ut målen som appar, lätta att uppdatera efter senaste vindkantringen och med vidhängande uppmaningar till allmogen.

Ja, vi får se, spännande det här.

28 september 2010

Smart för att kontakta Folkhälsoinstitutet?

Kan du svara rätt på uppgiften Hur mycket är 9 - sju? Jag kunde det, då kom jag också åt en skyddad e-postadress på Folkhälsoinstitutet. Tanken med detta är naturligtvis inte att lindrigt smarta personer skall utestängas från att nå Institutets tjänstemän via e-post, utan ett tekniskt sätt att minska SPAM. (Klicka på länken så har du samtalsämne till kaffet i em.)

Roligt att upptäcka i varje fall, en sådan här vanlig, men solig dag i folkhälsoarbetets tjänst.

15 september 2010

Men varför överallt?!


DN refererar idag regeringsrättens dom som ger en bio tillstånd att servera alkohol när det visas direktsänd opera där. Den "aktuella målgruppen inte är att betrakta som en publik som ”bedöms förorsaka problem i form av onykterhet eller oordning.”

Men nu kanske det också bör vägas in att även en sådan publik skulle må bra av att vila levern nån gång emellanåt? Det är tröttsamt att hälsoskälen för alkoholpolitiken så sällan vägas in, liksom solidariteten. Personer med alkoholproblem som de lyckas bemästra i vardagen kan snart inte gå ut och roa sig någonstans, utan att behöva exponeras för alkohol.

Skall sedan smakskäl, eller vilken samhällsklass man tillhör, få avgöra vad som skall tillåtas eller inte - kanske får vi snart se rockkonserter direktsända till bio - vin och öl då också eller duger inte publiken?

Och så till frågan varför? Måste njutning av kultur alltid ledsagas av alkohol - är det omöjligt att njuta, uppleva, beröras, och känna kultur utan alkoholdimma?

SvD och Sydsvenskan tar också upp frågan.

11 september 2010

Japan och medellivslängden

Läser i bladen att man inte kan hitta  230 000 japaner i hög ålder. Det verkar röra sig om ett pensionsfusk i jätteskala. Myndigheterna skulle bland annat uppvakta en åldring som uppnätt 111 år, men det visade sig att de kom lite sent till hans födelsedagskalas. Mannen hade avlidit redan för 30 år sedan.

Japan ligger på andraplats i ligan över högst medellivslängd. Får vi se en nedflyttning nu?

24 augusti 2010

Integritet, nytta eller bara propaganda?


DN har idag tagit upp frågan om de "frivilliga" drogtesterna i skolan. Jag instämmer i ledarens slutsats: "Det kan finnas mer effektiva sätt att förebygga droger bland unga som inte innebär en kränkning." 

Det finns många skäl att inte ha slumpmässiga drogtester i vår svenska skola. Här är de viktigaste:


Skolan är en av de viktigaste institutionerna i samhället för att förmedla vår demokrati till det växande släktet. Därför måste skolan alltid gå i bräschen för demokratiska metoder och verka i demokratisk anda. Demokrati bygger bland annat på respekt för individens integritet och att beslut och åtgärder är fattade på demokratiska grunder. Drogtester är mycket omdiskuterade och anses av skolverket strida mot vår grundlag, detta borde vara tillräckligt för att avstå.

Det andra skälet är nyttan - så länge frivilliga och förtroendeskapande åtgärder för att hjälpa ungdomar som hamnat i drogbruk inte uttömts, skall man inte börja använda tvivelaktiga metoder utan dokumenterad nytta.(Detaljer läs i min tidigare blogg här)

De som nu förespråkar drogtester högt och lågt brukar inte hänvisa till vetenskapligt eller erfarenhetsmässigt visad nytta, utan verkar mest mena att här gäller det att visa musklerna mot dem som försöker trotsa våra förbud. Det kallas i alla andra sammanhang för propaganda och brukar vara förbehållet diktaturer.

09 augusti 2010

Rikta insatserna åt rätt håll för att minska langningen


DN skriver idag om att langningsbrotten ökat kraftigt. Som vanligt när det gäller brottsstatistik så kan det handla om ökat antal anmälningar likaväl som en ökad reell brottslighet. Oavsett vilket så är problemen med langning till unga ett stort problem. Det är ju inte rimligt att nästan 25 procent av tonåringar i 9:an och drygt 40 procent av dem går i tvåan på gymnasiet, varav flertalet inte fyllt 18 när undersökningen gjordes, kan berusa sig en gång i månaden eller oftare.

Man kan se ett ökat antal unga som tas in för alkoholförgiftning. 1998 behandlades 22 pojkar och 18 flickor i åldern 15-19 år per 10.000 invänare för alkholförgiftning. År 2009 var de siffrorna 27 respektive 28, alltså en mycket tydlig ökning, speciellt för flickorna (Folkhälsoistitutet, databas). En tänkbar orsak till de ökade förgiftningsfallen kan vara att ungdomar i högre utsträckning berusar sig på spritdrycker. När man ändå tar kontakt med en langare som har fullt sortiment, kan man ju likaväl gå på starkaste varan?

Antilangningskampanjerna har hittills riktat sig till bara två kategorier av langare  nämligen;  föräldrar och ölkallen med mobilnumret. Föräldrar står sannolikt inte för några större volymer av langad alkohol. Ölkallen sannolikt för större, men han är inte ensam. Ungdomars främsta källa är enligt CAN:s drogvanemätningar (s.140 bl.a.) främst personer som ungdomar känner; syskon, äldre kompisar och kompisars kompisar.
Ett sätt att  nå de grupperna är visa på vilket stort ansvar man tar på sig när man langar. Att man inte är hygglig, utan utsätter unga människor för stora risker. Ett bra diskussionsmaterial som gymnasieskolan kan ta upp bland eleverna i de här frågorna behövs som en förebyggande insats. Ungdomar som slutar gymnasiet står på tröskeln att ges samhällets förtroende att köpa alkohol på systembolaget. De behöver förberedas på vad det ansvaret innebär. Föräldrar till gymnasieelever bör naturligtvis också ta upp de här frågorna med sina barn. Inte minst för att skydda yngre syskon eller släktingar. En tuffare syn från rättsväsendet på langningsbrott skulle kanske också stärka den allmänna moralen här.

Det andra är att följa upp unga människor som tagits in för avgiftning bättre.  Föräldrar till dessa ungdomar bör involveras och ges stöd i sin fostrargärning.

Däremot bör man inte starta brottsutredningar efter det att unga kommit under vård, det skulle  innebära en rädsla för att söka vård och därmed utsätta unga för ökade risker.

Sen bör man också komma ihåg att totalt sett har ungdomsdrickandet minskat se mitt tidigare blogginlägg om detta.
Även rapport tar upp frågan här,
liksom GP

02 augusti 2010

Tänk, kära nån tänk...


För några dagar sedan hade HIV-rådet en helsida i DN med det här utseendet. Texten löd "Tänk med det stora huvudet i sommar". En sådan sida i DN kostar på vardagar 305 000 kr och på fredag-söndag 311 000 kr. (källa)
En enkel fråga:

Vad har man tänkt sig att annonsen skall resultera i? Att någon kommer på att förnuftet skall styra istället för känslorna - som om inte alla män visste det redan.

Annonsen odlar dessutom en fördomsfull attityd mot män, något som en statligt finansierad organisation inte borde ägna sig åt.

När jag diskuterar kondomutdelning med ungdomsmottagningar så är en vanlig invändning mot större generositet just bristen på pengar. Hur många gratiskondomer hade inte betalningen för en sådan här annons givit - med större potentiell nytta i kampen mot sexuellt överförda infektioner.

28 juli 2010

Där som sädesfälten böja sig för vinden...


Debatten om gårdsförsäljning av alkohol gick vidare i gårdagens Studio ett Cecilia Kviding från Kvänum tyckte att man måste förstärka upplevelsen av turistandet på landsbygden genom att ge möjlighet att på plats köpa den alkohol som man sett hur den produceras.

Låt mig ironisera lite över detta - den stora produktionen av råvara för alkohol sker på Sveriges potatis- och sädesåkrar, inte på det fåtal ställen som lyckas klämma fram något hundratal liter vin. Skall upplevelsen av att kika på dessa arealer också förstärkas genom att man kan handla sitt lokalt producerade brännvin eller vodka där?

Möjligheten att köpa lokalt producerad alkohol på plats saknar betydelse både för turismen och för den enskilde bondens ekonomi eftersom det handlar om så ytterst små volymer.

Det blir lätt fånigt om man försöker dra in upplevelser och turism i den här frågan. Kom ihåg att vi har dispens från EU att få ha våra systembolag - den dispensen hänger på en mycket skör tråd om vi själva luckrar upp monopolet. Var varsam om den folkhälsoinriktade alkoholpolitiken!

09 juli 2010

Unga dricker mindre - varför är det inte intressant?

Uppdaterad 2010-07-10
CAN presenterade i förrgår sensationellt låga siffror för ungdomars alkoholkonsumtion. Inte sedan mätningarna började på 1970-talet har så många unga killar avstått från att dricka.
Borde det inte vara hett stoff för de större tidningarna och kommenteras i positiva ordalag? Speciellt det faktum att minskningen gäller framförallt killar? Nej de flesta refererar med en skeptisk hållning till resultatet - de "påstår att de dricker mindre".


Aftonbladet har en notis på några få rader - alla hämtade från TT.

Borås Tidning tvivlar också på undersökningens resultat och har rubriken "Unga påstår att de super mindre" För att förstärka intrycket av att man nog inte skall lita på det här har man en enkät "Tror du att denna undersökning stämmer?" Hittills har ingen besvarat den enkäten.

Även Sydsvenskan har en tvivlande rubrik: "Unga säger att de super mindre"
DN unnar denna nyhet bara en liten notis.

När det nu verkar som det engagerade förebyggande arbete för att minska ungdomars alkoholbruk verkar bära frukt, då borde väl det uppmärksammas mer positivt och därmed uppmuntras?

Länk till undersökningen

15 april 2010

Så tilltalas en väletablerad medelklass
Jag har tidigare skrivit om den nya alkohollagens bjudregler och menade då att det bästa vore att inte tillåta att man bjuder unga under 18 år på alkohol. Det uttrycks i lagen som huvudregeln, men regeringen har inte heller i det slutliga förslaget vågat ta steget fullt ut, utan serverar ett undantag:

"Det är dock tillåtet att bjuda den som inte har uppnått föreskriven ålder på en mindre mängd alkoholdryck under förutsättning att förtäring sker på platsen och under ordnade förhållanden samt det med hänsyn till den unges ålder och utveckling och omständigheterna i övrigt framstår som försvarligt."
Förslaget till ny Alkohollagen 3 kap 9§, 3st

Det vore spännande att få höra hur juristerna resonerat här - vad är försvarligt och i så fall varför?

Varifrån kommer egentligen kraven på att det skall vara tillåtet att bjuda barn och ungdomar på alkohol? Enligt en SORAD-undersökning stödjer en stor majoritet uppfattningen att man inte skall bjuda.

Ja kanske ger texten i proppen en fingervisning om när kraven på "omständigheterna i övrigt" är uppfyllda och som pekar mot de finare salongerna:

"Inte heller finns det skäl att tro att det i allmänhet skulle vara skadligt att en ungdom i de övre tonåren får ett glas vin till familjens söndagsmiddag eller vid högtidliga tillfällen. Att bjuda ungdomar under 18 år på starksprit får däremot anses vara direkt olämpligt och riskabelt, liksom att över huvud taget bjuda barn och yngre tonåringar på alkohol. "

Så en kaffekask i skogen eller på fisketuren kan utan vidare dömas ut, liksom en öl och chips med farsan till fotbollen på TV:n på lördagen. Det växande släktet skall fostras till finrumsdrickande. Något annat vore "oförsvarligt".

Vad säger att det ena kan vara så fel och det andra så rätt? När det mest konsekventa och logiskt rimliga vore ingen alkohol före 18, punkt!

---

För er som vill fördjupa er - här är mina källor

Propositionen med den nya alkohollagen
Lagrådets yttrande

25 februari 2010

Även Borg vill höja skatt

Foto: Pawel Flato, regeringens web-plats

Drugnews meddelar att även vår finansminister Borg i ett tal på handelshögskolan i Göteborg idag, aviserat höjda avgifter på tobak och alkohol i framtiden.

Den uppfattningen hade han ju redan för länge sedan, men känner sig kanske lite extra inspirerad och uppmuntrad av de konservativa kollegorna i Danmark?

24 februari 2010

Minskad alkoholkonsumtion för ett rikare Danmark

Nu föreslår den ombildade, konservativa, danska regeringen att det skall bli dyrare att dricka och röka i Danmark.
Enligt DN så skall landet finnas bland de 10 rikaste länderna före år 2020 och en väg dit är att satsa på folkhälsan på detta vis.

31 januari 2010

Livssstilsgenomslag!
När DN-Söndag på flera sidor tar upp riskbruk av alkohol, så får man ett genomslag som vi folkhälsoarbetare bara kan drömma om. Med mer än 500 000 läsare på helgerna når man väldigt många.
Artiklarna är också välskrivna, faktamässigt bra uppbyggda och bör med sin sakliga ton kunna få många att fundera och kanske förändra sin livsstil lite grann.
Exemplet skulle kunna tas efter av många som arbetar med riskbruk i kommuner och landsting. Ge er lokaltidning hjälp, material och uppslag. Kanske nappar de!
Eller varför inte använda den egna hemsidan till lite mer lättläst i frågan?
Det finns bättre alternativ än broschyrerna i vårdcentralens väntrum!

15 januari 2010

Varför skall det vara OK att bjuda barn på sprit?

Just nu pratar Maria Larsson om lagrådsremissen för den nya alkohollagen. I förslaget säger man att man även i framtiden får bjuda barn på alkohol. Enstaka glas och under ordnade förhållanden, sägs det, liksom att det står klart att det inte kan vara till skada.

Hur skall någon kunna veta när det är risk för skada?
Vad är ett glas alkoholdryck? Är ett enstaka glas brännvin OK att ge till en 10-åring?

Man kan ju tänka tvärtom också!
Vilka skador får barn i 17-årsåldern som får alkoholfritt i glaset vid storasysters bröllop istället för champange, som de andra bröllopsgästerna bjuds på?

Varför är det så svårt att dra en tydligare gräns - en gräns som många tonåringar tror redan finns, nämligen att man inte får dricka innan man är 18 år?

Jag tycker att lagstiftning ibland måste våga vara mer normledande. Så var det med barnmisshandelslagstiftingen och sex-köpslagen. Exempel där Sverige är ett föregångsland.

Så därför borde man satt en absolut gräns - ingen alkohol före 18 år. Även i hemmet och även på storsyrrans bröllop.

Synd att fega ur nu när man har chansen.

PS - gårdsförsäljning av alkohol skall utredas vidare - bra Maria, där visar du på varsamhet med vår alkoholpolitik. SVD skriver om detta.

Lagrådsremissen finns här - om bjudregeln på s.10 i pdf-filen