30 maj 2013

Folkhälsa fixar du själv! Basta!


Moderaterna i Västra Götaland har presenterat sina förslag till en förbättrad folkhälsa. I en genomarbetad rapport kan man efter genomläsning konstatera att samhället skall upptäcka dina hälsobrister, tala om för dig hur du kan förbättra dem och sedan lämnas du att själv fixa det hela.

"Bestående god hälsa skapas av enskilda människors kloka val i vardagen"

Du skall få recept på friskvård, är du ung skall du röra dig mer, och ungdomar i utsatta områden skall ges sommarpraktik på länets naturbruksgymnasier (!).

Här finns inget om att minska den demokratiska och ekonomiska ojämlikheten. Här finns inget om den solidariska alkoholpolitiken. Orden alkohol eller tobak, de största enskilda ohälsoorsakerna nämns för övrigt inte alls.Här finns inte heller något om att det framgångsrika folkhälsoarbetet i Sverige hittills byggt på ett strukturellt välfärdsarbete.

Moderaterna pekar istället ut risken med att man fattar politiska beslut i folkhälsofrågor:

"Det kan exempelvis vara frestande för en ivrig politiker att förbjuda sådant som anses vara dåligt för hälsan. Men en bättre folkhälsa eller hälsa är i grunden knappast möjligt att tvinga fram eftersom tvånget i sig troligen också medför ökad vanmakt."

Lagstiftningen om bilbälten, hastighetsgränser som lett till en gigantisk minskning av trafikolycksfall, har väl inte lett till vanmakt bland bilåkare? Föräldrar upplever knappast vanmakt av att de kan hänvisa till lagen när deras barn ber dem langa alkohol?

Med den här skriften är skiljelinjen mellan vänster och höger klar i folkhälsopolitiken. Och det är bra!08 maj 2013

Vi får vänta och se...


Folkhälsoinstitutet kommer att läggas ned, eller gå upp i en ny folkhälsomyndighet. Detta har man kunnat förutse länge, kanske redan när det blev flytt till Östersund.

Skall man vara orolig för det svenska folkhälsoarbetets utveckling? Nej, inte av den orsaken. Oron bör grundas på annat håll nämligen den individualisering som folkhälsoarbetet genomgår. Första stegen togs redan i den borgerliga regeringens proposition och har konsekvent genomförts efter det. Den politiska skiljedelaren finns mellan om man vill satsa på att förändra samhällsstrukturer eller om man vill påverka människors val av livsstil.

Det senare är tyvärr dömt att misslyckas eftersom så mycket ohälsa kommer ur den ojämlika fördelningen av samhällets resurser; ekonomi, utbildning, kultur och uppväxtmiljöer. Allt sådant som enskilda individer har svårt att påverka med egna val.

Så en ny myndighet - inget hot, men den ideologiska grundsynen på vad som påverkar människors levnad, det är där det börjar skava...

14 mars 2013

Färre ungdomar dricker alkohol - ointressant tycker pressen

Igår rapporterade CAN 2012 års undersökning om skolungdomars drogvanor. Rubriken var "Historiskt låg alkoholkonsumtion" och budskapet var att ungdomarna i 9:an dricker allt mindre. Inte sedan mätningarna startade på 1970-talet har man haft så låga siffror.

Idag sökte jag på nätet på vad tidningarna skrivit om detta. Bara två tidningar kom upp Kristianstadbladet och nättidningen Världen idag.

Aftonbladet citerar TV4 som nosat upp att cannabisanvändningen ökat. Och den "ökningen" var faktiskt en minskning för pojkarna i 9:an eller oförändrat läge för flickorna i samma årskurs.

På gymnasiet en ökning från 12 till 14 bland pojkar och 9 till 11 bland flickor som använt narkotika de senaste 12 månaderna.

Vad lär oss detta?

Jo, att framgångsrikt förebyggande folkhälsoarbete saknar nyhetsvärde! Men det är bra för folk, och det är faktiskt viktigare.

11 februari 2013

Folkhälsoarbete vardag eller guldkant?

Är folkhälsoarbetet i kommuner och regioner en vardagssyssla eller är det en guldkant i den grå förvaltar- och besparingsvardagen: Ett tillfälle då vi får vara visionära och prata långsiktighet på någon av de otaliga  konferenser och seminarier som verkar fylla många folkhälsoarbetares vardag. Jag har funderat lite på det ett tag.

Efter att ha arbetat som vikarie i förskolan ett tag och inte träffat några "folkhälsomänniskor" på ungefär samma tid, kom jag nu tillbaka från den verkligheten till en annan. Det var nyttigt att få nya erfarenheter och perspektiv.

I förskolan bedrivs vardagligt, uthålligt och genomtänkt folkhälsoarbete i form av social träning, språkutveckling, utevistelse, massor av motion, goda matvanor och olycksfallsförebyggeri. Allt det som kännetecknar det moderna folkhälsoarbetet. Men helt utan kontakt med vare sig regionens eller kommunens folkhälsoarbetare på det halvår jag var där. Där var folkhälsan och dess mål integrerat i verksamheten och utövades som sagt med uthållighet och entusiasm.

Hur kom vi då hit? Har det alltid varit så?  Nej jag tror inte det. Vi har haft folkhälsomål sedan 2003 och statlig styrning med folkhälsoföretecken i mer än 20 år nu. Läroplaner, kunskapsutveckling och allmän debatt har lett fram till att många verksamheter arbetar helt i enlighet med folkhälsomålen, dock utan att veta om det.

Det är det som vi så drömskt brukar benämna långsiktighet, på våra konferensavslutningar.

Lokalt har folkhälsoarbetet stöttats genom att det ordnats utbildningar, föreläsningar och projekt för att stödja och utveckla nya verksamheter. Sådant som sedan inlemmats och växt in i vardagsrutinerna på ett organiskt sätt.

Problemet blir att de flesta inte har en aning om vad som låg bakom. Det har väl alltid varit så? Och det var inte heller någon enstaka insats, lagändring, forskningsrapport eller politiskt hugskott som låg bakom, utan det var en mängd olika människor som gjorde det tillsammans.

Det är för övrigt ytters sällan man tydligt kan se mönster där enstaka insats, kunskapsutveckling lett till en snabb och tydlig förändring på vårt område. Det enda jag kan komma på är rådet att låta späda barn sova på rygg. Där kunde man se ett tydligt genomslag på tidig spädbarnsdöd redan efter några år.

Så - är det då guldkant eller vardag? Ja, det går väl från det ena till det andra och mycket blir inte ens vardag utan glöms och försvinner.