10 augusti 2007

Trovärdighet?

Hur trovärdigt blir det när skattemyndigheten ena dagen säger att man bara kommer att välja ut en del skattskyldiga och kräva dem på skatt för importerad alkohol och nästa dag säger att nej, vi kommer att kräva alla?

Det är obegripligt hur handfallen byråkratin verkar vara kring den här frågan. Kanske vore det en bra idé att sätta sig ner och fundera igenom hur ärendet skall hanteras, ta ett äpple och sedan meddela vad som kommer att gälla?

Powered by ScribeFire.

05 augusti 2007

Lämna ut internetsprit på systembolaget

I den här artikeln i GP pläderar vi för att den alkohol som man beställer via internet för leverans skall lämnas ut på Systembolaget. På det sättet kan man garantera att alkohol inte lämnas ut till ungdomar och att den skatt som skall betalas på sådan import erläggs.
Powered by ScribeFire.