05 april 2007

Solidaritet i alkoholpolitiken

Varför hör man så lite om solidariteten som motiv för en restriktiv alkoholpolitik? Jag har de senaste dagarna tagit upp frågan bland de gymnasieelever jag möter. De är helt med på att om man kan minska alkoholskadorna genom att fler avstår helt från att konsumera alkohol, ja då kan man själv ställa upp på den linjen.

Som vanligt kan man konstatera att ungdomar är klokare än vad vi vuxna förtjänar.