23 december 2011

Pojkars minskade alkoholkonsumtion - framgång för folkhälsoarbete bedrivet på många plan

I rapporten Skolelevers drogvanor för 2011 (hela .pdf-filen) kan man hitta diagrammet nedan:


Om man för en stund bortser från hur detta mått räknas fram och en del brister i det. Och det kan man göra eftersom mätsättet i varje fall varit samma över tid,  kan man konstatera något riktigt roligt, för oss som arbetar med folkhälsa.

På en tio-årsperiod har vi med gemensamma krafter i Sverige lyckats få ned alkoholkonsumtionen bland pojkar-unga män med ca 60 procent i årskurs 9 och med knappt 20 procent på gymnasiet.

Under samma period har vi upplevt att tillgängligheten ökat väsentligt, köpkraften höjts och exponeringen av alkohol i reklam och medier ökat enormt.

Jag tycker vi borde lyfta fram detta goda exempel på framgång i ett folkhälsoarbete som bedrivs på många plan, fantasifullt, uthålligt och av engagerade folkhälsoarbetare.  

God Jul och Gott Nytt!