15 april 2010

Så tilltalas en väletablerad medelklass
Jag har tidigare skrivit om den nya alkohollagens bjudregler och menade då att det bästa vore att inte tillåta att man bjuder unga under 18 år på alkohol. Det uttrycks i lagen som huvudregeln, men regeringen har inte heller i det slutliga förslaget vågat ta steget fullt ut, utan serverar ett undantag:

"Det är dock tillåtet att bjuda den som inte har uppnått föreskriven ålder på en mindre mängd alkoholdryck under förutsättning att förtäring sker på platsen och under ordnade förhållanden samt det med hänsyn till den unges ålder och utveckling och omständigheterna i övrigt framstår som försvarligt."
Förslaget till ny Alkohollagen 3 kap 9§, 3st

Det vore spännande att få höra hur juristerna resonerat här - vad är försvarligt och i så fall varför?

Varifrån kommer egentligen kraven på att det skall vara tillåtet att bjuda barn och ungdomar på alkohol? Enligt en SORAD-undersökning stödjer en stor majoritet uppfattningen att man inte skall bjuda.

Ja kanske ger texten i proppen en fingervisning om när kraven på "omständigheterna i övrigt" är uppfyllda och som pekar mot de finare salongerna:

"Inte heller finns det skäl att tro att det i allmänhet skulle vara skadligt att en ungdom i de övre tonåren får ett glas vin till familjens söndagsmiddag eller vid högtidliga tillfällen. Att bjuda ungdomar under 18 år på starksprit får däremot anses vara direkt olämpligt och riskabelt, liksom att över huvud taget bjuda barn och yngre tonåringar på alkohol. "

Så en kaffekask i skogen eller på fisketuren kan utan vidare dömas ut, liksom en öl och chips med farsan till fotbollen på TV:n på lördagen. Det växande släktet skall fostras till finrumsdrickande. Något annat vore "oförsvarligt".

Vad säger att det ena kan vara så fel och det andra så rätt? När det mest konsekventa och logiskt rimliga vore ingen alkohol före 18, punkt!

---

För er som vill fördjupa er - här är mina källor

Propositionen med den nya alkohollagen
Lagrådets yttrande