30 maj 2013

Folkhälsa fixar du själv! Basta!


Moderaterna i Västra Götaland har presenterat sina förslag till en förbättrad folkhälsa. I en genomarbetad rapport kan man efter genomläsning konstatera att samhället skall upptäcka dina hälsobrister, tala om för dig hur du kan förbättra dem och sedan lämnas du att själv fixa det hela.

"Bestående god hälsa skapas av enskilda människors kloka val i vardagen"

Du skall få recept på friskvård, är du ung skall du röra dig mer, och ungdomar i utsatta områden skall ges sommarpraktik på länets naturbruksgymnasier (!).

Här finns inget om att minska den demokratiska och ekonomiska ojämlikheten. Här finns inget om den solidariska alkoholpolitiken. Orden alkohol eller tobak, de största enskilda ohälsoorsakerna nämns för övrigt inte alls.Här finns inte heller något om att det framgångsrika folkhälsoarbetet i Sverige hittills byggt på ett strukturellt välfärdsarbete.

Moderaterna pekar istället ut risken med att man fattar politiska beslut i folkhälsofrågor:

"Det kan exempelvis vara frestande för en ivrig politiker att förbjuda sådant som anses vara dåligt för hälsan. Men en bättre folkhälsa eller hälsa är i grunden knappast möjligt att tvinga fram eftersom tvånget i sig troligen också medför ökad vanmakt."

Lagstiftningen om bilbälten, hastighetsgränser som lett till en gigantisk minskning av trafikolycksfall, har väl inte lett till vanmakt bland bilåkare? Föräldrar upplever knappast vanmakt av att de kan hänvisa till lagen när deras barn ber dem langa alkohol?

Med den här skriften är skiljelinjen mellan vänster och höger klar i folkhälsopolitiken. Och det är bra!08 maj 2013

Vi får vänta och se...


Folkhälsoinstitutet kommer att läggas ned, eller gå upp i en ny folkhälsomyndighet. Detta har man kunnat förutse länge, kanske redan när det blev flytt till Östersund.

Skall man vara orolig för det svenska folkhälsoarbetets utveckling? Nej, inte av den orsaken. Oron bör grundas på annat håll nämligen den individualisering som folkhälsoarbetet genomgår. Första stegen togs redan i den borgerliga regeringens proposition och har konsekvent genomförts efter det. Den politiska skiljedelaren finns mellan om man vill satsa på att förändra samhällsstrukturer eller om man vill påverka människors val av livsstil.

Det senare är tyvärr dömt att misslyckas eftersom så mycket ohälsa kommer ur den ojämlika fördelningen av samhällets resurser; ekonomi, utbildning, kultur och uppväxtmiljöer. Allt sådant som enskilda individer har svårt att påverka med egna val.

Så en ny myndighet - inget hot, men den ideologiska grundsynen på vad som påverkar människors levnad, det är där det börjar skava...