25 november 2008

Alkoholskador ett individuellt problem, eller?

Människor i allmänhet uppfattar alkoholskador som ett individuellt problem. Det finns mycket som tyder på det och extra tydligt blev det för mig idag när jag läste en artikel i Aftonbladet som refererade till planer i England på att förbjuda Happy Hours. I anslutning till artikeln som var rätt bra och beskrev en fördubblad dödlighet i alkoholskador och ökning av leverskador bland unga, ställdes en enkätfråga Kan du tänka dig ett förbud mot krogarnas lockpriser?

80 procent svarade nej- var och en får ta sitt eget alkoholansvar
20 procent svarade ja, för folkhälsans skull.

Det var många som svarat 34 000

Hur gör vi för att få den majoriteten att förstå att det ena är en del av det andra? Att vi alla tjänar i välbefinnande på att inte så många dör för tidigt och att det faktiskt är en olycka också för oss andra, om unga människor får leverskador?