19 september 2012

Strukturer som stödjer hälsosamma matval


I den rapport som Statens folkhälsoinsitut publicerade om folkets hälsovanor , men sedan drog tillbaka kunde man läsa att svenska folkets kostvanor inte förbättrats nämnvärt.

Att ändra vanor hör till det svåraste man kan ge sig på inom folkhälsoarbete. Alternativet till att påverka människor till individuella förändringar är då att ändra strukturer. Inom kostområdet skedde en sådan förändring i samband med ransoneringen under andra världskriget. Varor som socker, fett och tobak krävde statlig tilldelning med ransoneringskort och tillgången för individen begränsades. Detta ledde till en folkhälsovinst i forma av minskad hjärt- kärldödlighet.. (Källa: s 58 här)

Nu är väl ransonering i nuvarande samhällsläge uteslutet. Det som återstår är att förändra prisbild på nyttiga varor och onyttiga livsmedel, vilket föreslagits, men inte kommit till konkret handling ännu. Det som skulle ha störst effekt vore en socker- och fettskatt eftersom nyttiga livsmedel redan är relativt billiga.

Information är här som på andra områden nödvändig för att skapa förståelse och acceptans, men ger små om ens några förändringar i beteende. Och de eventuella resultat som år av information kring tallriksmodell och minskat intag av onyttiga fettsorter givit, raderades ju bort av en vurm för LCHF-diet och den "smörbrist" som uppstod.

08 september 2012

I varje fall en månad om året


I oktober månad manar bland andra tidningen Norran i Skellefteå till en Sober Oktober. Det är efter förebild från bland annat Australien  som haft detta under några år. Projektet är att se som ett folkhälsoprojekt som vill sätta alkoholen i fokus.

Och visst det är säkert en nyttig erfarenhet för många av oss att prova en alkoholfri månad någon gång då och då. Inte minst för att bättre förstå hur socialt knutna till alkoholvanor vi egentligen är.

ledarplats i tidningen redogörs sakligt och nyktert för bakgrunden, med historiskt hög alkoholkonsumtion och åtföljande skador för individ och samhälle. Förhoppningen att många hänger på är nog inte helt tagen ur luften. En omröstning på hemsidan finns som i dagsläget haft 172 röstande, varav tre fjärdedelar nog kan tänka sig vara med.

En annan kampanj som också skulle betyda mycket för folkhälsan vore att minska berusningsdrickandet, året om. Det handlade siffrorna om på förra inlägget. För din omgivning och folkhälsans skull. Håll dig till högst 5 repsketive 4 glas vid varje tillfälle. Och under 14 respektive 9 glas en normalvecka.

Trevligare helg, så!