21 mars 2012

För hög dödlighet bland narkotikaberoende

Inom narkotikapolitiken har det däremot aldrig funnits något intresse för vetenskap. Det viktiga är inte att uppnå resultat, utan vara renlärig i tron på nolltolerans. Att missbruket inte minskar för att man fängslar och trakasserar missbrukare spelar ingen roll.
Läs gärna resten av Johannes Forsbergs krönika också.

Det är inte ofta en krönikör i Expressen intresserar mig, men det här stycket är väl värt att läsa. Folkhälsoståndpunkten i detta sammanhang är väl bara en - människors lika värde:
Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.
 Eller?