14 mars 2013

Färre ungdomar dricker alkohol - ointressant tycker pressen

Igår rapporterade CAN 2012 års undersökning om skolungdomars drogvanor. Rubriken var "Historiskt låg alkoholkonsumtion" och budskapet var att ungdomarna i 9:an dricker allt mindre. Inte sedan mätningarna startade på 1970-talet har man haft så låga siffror.

Idag sökte jag på nätet på vad tidningarna skrivit om detta. Bara två tidningar kom upp Kristianstadbladet och nättidningen Världen idag.

Aftonbladet citerar TV4 som nosat upp att cannabisanvändningen ökat. Och den "ökningen" var faktiskt en minskning för pojkarna i 9:an eller oförändrat läge för flickorna i samma årskurs.

På gymnasiet en ökning från 12 till 14 bland pojkar och 9 till 11 bland flickor som använt narkotika de senaste 12 månaderna.

Vad lär oss detta?

Jo, att framgångsrikt förebyggande folkhälsoarbete saknar nyhetsvärde! Men det är bra för folk, och det är faktiskt viktigare.