08 juni 2007

Tekniken vinner alltid?

Nu när EU-domstolen beslutat att det skall vara lagligt att köpa sprit via Internet och låta en distributör skeppa hem det inköpta så har det kommit många olika slags kommentarer.

En sådan, för oss i folkhälsobranschen ovan vinkel, är från teknikhållet - redaktörer för datatidningar diskuterar frågan på web-TV här.

Slutsatsen att man måste räkna med att människor tar till sig ny teknik och använder den på kreativa sätt är väl ok. Men tyvärr hamnar också dessa herrar i den optimistiska slutsatsen att man kan informera bort problemen.Powered by ScribeFire.

03 juni 2007

Om att söka i sina rötter...

På den här sidan på Linköpings Universitet så hittar du digitaliserade rapporter från
provinsialläkare på din ort, från 1800-talets mitt och framåt. Förutom
mycket historia så ger de här rapporterna ett bra perspektiv på dagens
preventionsarbete. På den tiden fanns vare sig pengar eller kunskap för
att göra så mycket mer än att förebygga. Och skillnaden är
förvånansvärt liten om man jämför med ett modernt folkhälsobosklut...Powered by ScribeFire.