28 november 2009

Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar

Se det här klippet från UR om de slumpvisa drogtesterna som börjar på Brinellgymnasiet i Nässjö i vår. Den intervjuade skolchefen anser uppenbarligen att eftersom lagen inte passar hans ideologiska uppfattning, så bör den ändras och innan dess gör han som han tycker är bäst.

I ljuset av de konventioner och ramlagar som borde vara vägledande för den viktiga samhällsbärande verksamhet som en skola utgör, borde ställningstagandet varit ett helt annat. Nämligen att driva frågan på ett demokratiuskt godtagbart sätt genom opinionsbildning och liknande.


Skolsköterskan har dessutom också anledning att ta sig en funderare. Hälso- och sjukvårdslagen stadgar ju att hälso- och sjukvård skall bedrivas med respekt för den enskildes integritet (§2). Frågan är hur ansvarsnämnden skulle ställa sig till att hon genomfört urinprov i strid med denna portalparagraf och en tillsynsmyndighets uttryckliga mening att proven är olagliga.


Som en liten påminnelse om vad som gäller i frågan några citat:

Artikel 16 FN:s barnkonvention

  1. Inget barn får utsättas för godtyckliga eller olagliga ingripanden i sitt privat- och familjeliv, sitt hem eller sin korrespondens och inte heller för olagliga angrepp på sin heder och sitt anseende.
  2. Barnet har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden eller angrepp.

Skollagen 2§

Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med
grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar
inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde
och respekt för vår gemensamma miljö.
....

aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom
mobbning och rasistiska beteenden.


12 november 2009

Drogtester, det finns fler problem än integritet

I ett välskrivet inlägg från Skolinspektionen i SvD står man på sig och hävdar att slumpmässiga drogtester av elever i skolor strider mot lagen. En del kommuner hävdar motsatsen och överklagar som Landskrona. En fråga som diskuteras mycket är integritetsaspekten och det är Skolinspektionens huvudinvänding. Det är bra, det är en viktig aspekt, men det finns flera.

  • Är det effektivt om man med effektivt menar att det faktiskt får ungdomar att avstå från droger?
Hittills har jag inte sett några entydiga vetenskapliga belägg för att de föreslagna testerna skulle ha den stora effekt som motiverar nackdelarna i form av integritetsintrång, misstro mot skolan som institution och misstro mot samhällets goda avsikter och frivillig behandling.

  • Kan man testa för droger i skolan?
Flera droger har en kort omsättningstid i kroppen. För cannabis kan man bara se spår efter enstaka sporadiska intag 2-3 dagar efter intaget. För amfetamin är denna period också 2-4 dagar. För den som vill veta mer om detta kan man läsa i de nationella riktlinjerna för missbruksvård s. 107 ff
Detta innebär i praktiken att man kommer att få svårt att få positiva test om drogbruket försiggår då och då på helger.

  • Den tredje invändningen är - vad gör vi med det vi upptäcker?
Har vi verkligen använt den frivilliga vägen till hjälp och stöd för många ungdomar som använder droger maximalt? Storstädernas köer till behandling talar inte för det. Och på småorter är problemen kanske till och med värre, men syns inte för det blir inte det stora antalet. Där kan det dessutom finnas stora kompetensbrister av samma skäl. Varför skall vi då upptäcka något för att sedan inte göra något åt det. Det är inte etiskt försvarbart!

Nej, de här kommunernas ihärdighet verkar ha någon annan bakgrund - prestige?

05 november 2009

Varsamhet i alkoholpolitiken
Nu pågår diskussionen om gårdsförsäljning av alkohol. Jordbruksministern, "svenska vinkännare" bland andra, tror att det skulle ge landsbygden en uppsving att få sälja lokalt producerad alkohol i den egna butiken. Frågan kan verka fjuttig - siffran 30-tal producenter nämns.

Men är den det? EU har ögonen på oss när det gäller Systembolagets ensamrätt att sälja alkohol över disk. EU tycker inte om denna ordning, men har tills vidare funnit sig i det folkhälsoargument som Sverige haft: Genom monopol på försäljning skaffar sig Sverige ett skydd för folkhälsan.

Så om man nu luckrar upp monopolet, ja då kanske det blir droppen som ger EU chansen att ta bort den rätt vi nu har. Och då får det genast mycket stora konsekvenser, vi får fritt fall och alkohol i livsmedelsbutikerna. Så ovarsamt får man inte handskas med vår alkoholpolitik!

26 oktober 2009

Råd för att komma ihågMinnesramsor är ofta individuella. De passar för mitt minnes sätt att organisera sig och kanske inte för min nästas. Vilket skall illustreras.

En bekant kunde bara inte komma ihåg hur det var med klockan på sommar- och vintertid, utan fick alltid ringa Fröken ur för att få det hela rätt. Då tipsades hon av en väninna med den enkla frasen: - Sommmartid ställer vi fram trädgårdsmöblerna och vintertid ställer vi tillbaks dem. Gör likadant med din klocka och spara därmed pengen det kostar att ringa fröken ur. Väninnan blev glad och tänkte imponera på sin man.

I söndags ringde hon min bekant och tonläget indikerade att allt var inte bra. Hon hade glatt förklarat för sin man att nu när sommartiden skulle upphöra skulle man ställa in trädgårdsmöblerna, för att när vintertiden upphör, ställa ut dem igen. Maken undrade dels på vilket sätt det skulle påverka klockan och dels varför de möbler som redan stod inne skulle flyttas igen. Väninnan hade ingen bra förklaring på någotdera.

- Hur hänger det där med in och ut samman med klockan, undrade väninnan nu lite desperat, medan mannen ringde fröken ur, på sin mobil, så som de brukade i den familjen.

18 oktober 2009

Från viskning till tystnad - är det bra?

I dagens DN får vi reda på att skolan skall sluta med ANT-undervisning. Den anses inte ha någon effekt.

Jag deltog som skolinspektör i den granskning av den svenska skolans drogundervisning som genomfördes 1999. Det är den enda så omfattande undersökning som gjorts de senaste 10-15 åren om vad som verkligen försiggår i den svenska skolan på detta område.

Vi kom då fram till att bland annat elevperspektivet, målstyrningen och skolpersonalens kompetens var viktiga utvecklingsområden för en undervisning med bättre kvalité.

Mitt eget intryck från granskningen var att det gjordes alldeles för lite - något som också kom fram i det sk. sex-kommunsförsöket som Folkhälsoinstitutet gjorde för några år sedan.

I CAN:s mätningar av hur mycket undervisning man får i grundskolan var det 2008
hälften som uppgav att de inte får någon ANT-undervisning alls. 1986-87 var denna siffra 20 procent. Det är alltså redan rätt tyst i skolan kring de här frågorna.

Restriktioner på alkoholområdet som höga priser, åldersgränser, få servereingstillstånd är de effektivaste medlen för en låg alkoholkonsumtion. Det är så gott som alla överens om, men den hållningen måste motiveras sakligt och det är här skolan kommer in.

Det är naturligtvis helt galet att sluta informera om alkohol och droger i skolan. Hur tror någon att vi skulle klarat att genomföra alla de restriktioner som idag finns när det gäller rökning, om vi inte haft en kunnig och upplyst allmänhet som accepterat restriktionerna eftersom de fått gedigen kunskap bland annat genom skolan?

Andra som bloggat om detta: Mikael Andersson, JN, Helenes blogg

08 oktober 2009

Förebyggandets dilemma

-Varför skall jag vaccinera mig, det verkar ju inte bli någon epidemi av svininfluensan?
I den här meningen ligger något av det förebyggande hälsoarbetets stora svårighet. Det verkar ju helt logiskt - om det inte verkar bli någon som insjuknar, varför skall jag då förebygga sjukdom?
Men det var ju just det - för att inte mängder av människor skall insjukna så måste man vaccinera, innan de gjort det. För har epidemin väl börjat rulla - ja då hjälper inte vaccinationen!
I dagens SvD kan man läsa om vad en fullt utvecklad epidemi skulle kunna innebära; 400 000 sjuka på en och samma vecka och kanske 4 000 i behov av en sjukhussäng

Resonemanget är inte ovanligt. Vi som arbetar med förebyggande arbete möter det både hos enskilda individer och hos tjänstemän och politiker i kommunerna.

- Varför skall jag ha cykelhjälm när jag inte brukar cykla omkull?, varför skall jag ha kondom som aldrig har haft en könssjukdom?
Och på det kommunala planet; varför skall vi satsa på förebyggande verksamhet när vi har så många problem att ta hand om?

Medicinen heter ihärdighet och trovärdighet. Att inte tröttna på att motivera och att dokumentera goda insatser så att man kan visa att det man gjort haft effekt.

Tulipanaros - lätt att säga men svårt att göra, det medges, men viktigt för att driva arbetet vidare.

07 oktober 2009

Cykeln ger avdrag om den är fastskruvad


Malin Siwe DN, kommenterar vänsterpartiets förslag att göra det avdragsgillt för arbetsgivare att ge sina anställda en cykel. Hon tycker det är paternalistiskt. Hon kommenterar dock inte det faktum att om cykeln ifråga är fastskruvad i golvet på ett gym, så är cyklandet avdragsgillt.
Det måste väl ända vara bättre för folkhälsan med friluftscykling till jobbet, i jobbet och på fritiden än att cykla på stället till hög musik inomhus, någon gång i veckan?
Och avdragsrätten för tjänstebilar... nej, förlåt det var ju cyklar vi skulle prata om idag.

01 oktober 2009

Den omtänksamma bryggerinäringen


Bryggerierna skall skärpa sin reklamregler och detta av omtanke om ungdomen:
- Vi är verkligt oroade för ungdomsfyllan och tycker det är jätteviktigt att unga inte super sig dödfulla, säger Cecilia Giertta, vd för Sveriges Bryggerier.(DN091001)
Ja, men det var ju bra - hur skulle det se ut om kunderna, nuvarande eller framtida, dog ut?
Reklamen skall inte heller associera alkohol med våldsamt, aggressivt eller farligt beteende. Ja, men det var ju synd, det kanske till och med hade varit bra, så man får en klar bild av hur man kan bli när man dricker alkohol!

Så det kan bli när en branschorganisation försöker förbättra sitt sociala rykte!

Kan attityd kommenderas fram?I dagens DN annonserar regeringsrepresentanter att man tänker se till att attityderna till psykisk sjukdom förändras. Företag och attitydambassadörer skall engageras och annonskampanjer startas. Syftet är vällovligt, men visst är det så att attityder skapas ute i en vardag där det i verkligheten finns plats för alla.

En bättre arbetsmarknadspolitik som gav plats för alla, inte bara de allra mest högpresterande skulle skapa naturliga möten mellan människor av olika slag och därmed tolerans och förståelse. En skola som inte slår ut och segregerar barn, ger personlig utveckling och skapar förståelse för olikhet.

Det är för mycket kampanj och för lite drömmar och visioner i politiken. Jag säger som kaninen som hamnade i korseld, kan ni inte sluta skjuta snart?

17 september 2009

Varm höst med förseningar

Svenska Dagbladet meddelar från presskonferens med Socialstyrelse, regering och Smittskyddsinstut att tack vare den milda hösten så är influensaepidemin försenad. Och det var ju lägligt för det är ju influensavaccinet också!

Och kanske, kanske behöver vi bara ett enda stick - och då kan vi dela med oss av vaccinet till andra länder, för vi har ju beställt två var.

Folkhälsoministern har spanat och sett att folk tvättar händerna som aldrig förr - folk... (det är alltså inte feminister, och vänsterintellektuella meddelar hennes partiledare i DN

Och dom är en överhet (som gott kan få lite influensa?).

Vi lever i den bästa av världar, säg inte annat.

09 september 2009

Socialstyrelsen möblerar om

Nu lanseras snart Socialstyrelsens nya hemsida. Sajten blir helt omorganiserad och man skriver att alla länkar kommer att förändras. Det skapar arbete för många och frågan är om det verkligen är nödvändigt. Skolverket och FHI har gjort så tidigare, FHI under våren.

Eftersom användningen av elektroniska resurser blir allt vanligare är det nog dags att börja fundera över en mer stabil organisation av dessa. Vi är ju alla beroende av varann på Internet. Kunde det inte räcka med att innehållet omorganiseras på ytan, att sökvägar och länkar ligger kvar, i varje fall till rapporter, böcker mm?

16 maj 2009

Snabb justering av Skolverket

När en klok person på Skolverket läst min blogg, ändrade man skrivning och tog bort stycket om vad regeringen skrivit. Bra!

Vad där stod tidigare kan man läsa i direktiv från regeringen här.

Regeringens utgångspunkt kommer inte att fungera i det viktiga förandringsarbetet. Ett hälsofrämjande synsätt måste råda också här!

15 maj 2009

Med lust och fägring...

skolverkets sida om sexualitet och samlevnad skriver man:
Skolverket ska fram till och med år 2010 bedriva fortbildning för skolpersonal i frågor som rör sexualitet och samlevnad i syfte att främja jämställdhet.

Och så talar man om vad regeringen föreskrivit:
Regeringen skriver att fortbildningen ska:
- Ha en bred ansats där utgångspunkten ska vara varje flickas och pojkes rätt till kroppslig och sexuell integritet med respekt för varje människas egenvärde.
- Ge verktyg för att uppmuntra dialog och etisk reflektion
- Visa hur personalen ur ett värdegrundsperspektiv konkret kan arbeta med t ex frågor om aborter, oönskade graviditeter, sexuellt överförbara sjukdomar, könsroller, könsidentitet och sexuell läggning.
- Ge kunskap om hur komplexa frågeställningar som sexuellt utnyttjande, sexuellt våld och sexuell exploatering (i nya digitala medier), könsstympning, hedersrelaterat våld och förtryck, kan diskuteras med elever ur ett jämställdhets- och rättighetsperspektiv.

Jag läser och läser om och tror nästan inte att det är sant! Hur hamnade detta här och var är vi på väg?

Att den här undervisningen kanske skulle grundas i lust, positiv grundsyn på sex och kärlek till människorna, livet och hela tillvaron finns uppenbarligen inte på agendan. Lycka till ni mörkermän som vill locka fram skuld, skam och äckel ur den sexuella historiens garderob! Ni kommer inte att lyckas förta den kraft som livet gett oss människor, hur gärna ni än vill.

Och lust och fägring - har ni aldrig varit på en skolavslutning? Sjungit med och känt det hoppa i bröstet av alla känslor som ligger i frihetens, framtidens, värmens och lustens möjligheter?