15 juni 2011

Sodom och gomorra har fått allvarlig konkurrens

När sexvaneundersökningen UNGKAB skulle presenteras av SvD så drabbades uppenbarligen redaktören av matematisk black-out. I min mobil kunde man läsa texten ovan, som en slutstas dragen av undersökningen. Problemen som UNGKAB har med representativitet fick plötsligt en helt ny dimension. 

Undersökningen sägs ju vara den största på länge i Sverige med sina 15 000 svarande, men  det hjälper inte om man som man gjort här inte använt ett representativt urval. 

"Genom det stora antalet svarande ger den ändå ökad kunskap som kan bidra till att ytterligare förbättra de nationella, regionala och lokala insatserna för att bevara ungas sexuella hälsa samt förebygga hiv och andra sexuellt överförda infektioner (STI) bland ungdomar och unga vuxna." skriver man på hemsidan. 

Och det liksom SvD:s slutsats bör man ta med en stor nypa skepsis.