08 februari 2008

Dialog bättre än disciplin för nykter tonåring

I en artikel i senaste numret av JTO, refereras resultaten från en finländsk undersökning där man fann att föräldrar som använder hård disciplin när det gäller att motverka barnens alkoholbruk riskerar misslyckas. Speciellt de äldre barnen tenderar då att dricka än mer för att visa sin självständighet.
De här rönen borde mana vänner av de "uppfostringsprogram" som vuxit sig starka de senaste åren, till eftertanke. Ju äldre barnen blir desto viktigare blir det att man har en ömsesidig och respektfull dialog om vad som är rätt och fel. Tonåringar på väg ut i vuxenlivet har rätt att kräva
ömsesidig respekt + massor av tid. Och jag är rätt säker på att guldstjärnor och skamvrå har liten verkansgrad då.Powered by ScribeFire.