31 oktober 2012

Lagar eller gemensamma regler eller...


Jag tycker det är märkligt att man ägnar pengar och tid åt att undersöka om föräldrar vill ha gemensamma regler för alkohol och tonåringar. Folkhälsoinstitutet publicerade på sin hemsida i dagarna en sådan undersökning

Vi fick ju ganska nyligen en ny alkohollag som slår fast att alkohol under 20 år i princip inte är tillåtet. Så här lyder paragrafen 9:
 Alkoholdrycker får inte lämnas som gåva eller lån till eller bjudas den som inte har fyllt 20 år. I fråga om folköl gäller dock motsvarande den som inte har fyllt 18 år.
   Det är dock tillåtet att bjuda den som inte har uppnått föreskriven ålder på en mindre mängd alkoholdryck under förutsättning att förtäring sker på platsen och under ordnade förhållanden samt det med hänsyn till den unges ålder och utveckling och omständigheterna i övrigt framstår som försvarligt.
Borde inte Tänk Om-kampanjen ägna lite mer energi åt att föra ut denna uppfattning som till och med resulterat i en lag i lite större omfattning? Och att i mindre omfattning försöka få det till att detta är något som föräldrar själva bör bilda sig en uppfattning och handlingsnorm om?

Huvudregeln i lagen är ju - bjud inte och langa inte till barn. De är inte socialt mogna att hantera alkohol.