30 november 2006

Fick vi det vi ville ha?

Folkhälsoinstitutet har nu publicerat sin uppföljning av alkoholhandlingsplanen. Där visar man att alkoholproblemen ökat under den period som alkoholhandlingsplanen verkat. Sammanlagt har det satsats minst 900 mijoner kronor de senaste åren för att förebygga alkoholskador.

Nästan en miljard - och det blev inte mer i effekt?

Folkhälsoinstitutet skriver att man borde arbetat mer med att påverka utbudet och att det mesta av det som gjorts var inriktat på att försöka påverka efterfrågan. Det sistnämnda är mycket svårare och mer ineffektivt. Vem kan säga att man inte visste det när planen skrevs?