13 december 2007

Gränsen mellan vi och dom...

I dagens GP

kan man läsa om Mölndals kommun som börjat skaffa alkolås i sina tjänstebilar. Frågan om hur man hanterar situationen när någon blåser positivt och inte får igång sin bil är nog kommunen lite oförbredd på. Så här blir svaren för två tänkta scenarion:
"- Om någon varit på bröllop kvällen innan och blåser rött och berättar detta så är ju saken enkelt avklarad." MEN "Värre är det med den smygande alkoholismen där människor i det längsta förnekar missbruket." Då blir det räfst och rättarting och man får inte ens ta kompledigt för att nyktra till.
Exemplet visar tydligt hur viktigt det är att ha kunskap om hur det man vill komma åt fungerar. Alkoholism är ingen lampa av och på, det är en smygande åkomma med ett långt band av grått innan det blir svart. Att sätta sig i en bil dagen efter ett blött bröllop är minst lika illavarslande som att försöka köra dagen efter en sen vinflaska i ensamheten.
Så kära Mölndal - nu är det dags att ta den diskussionen, hur gör vi om?


Powered by ScribeFire.

07 november 2007

Sex och samlevnad i skolan - Det räcker inte med utbildade lärare

Lärarnas riksförbund och RFSU kräver på debattsidan i dagens DN att sex- och samlevnadsundervisningen måste förbättras. Främst krävs utbildade och kunniga lärare anser man.

Det är nog gott och väl med detta, men jag tror samtidigt att skolornas lärare aldrig kommer att klara detta helt och hållet själva. Skolans inre struktur förhindrar detta. Det finns så många andra områden som prioriteras.

Och för att det skall bli riktigt bra så krävs nog fler som kommer utifrån och som tar på sig denna uppgift. Några exempel på sådana försök fanns i Malmö förut, jag vet inte om de finns kvar. Läkarstudenter har bedrivit något de kallar Kärleksakuten där de gått ut och bedrivit undervisning och diskussion.
Genom att anlita utomstående kan man få professionell kunskap och aktuell färdighet i hur man kan föra en dialog med ungdomar på ett bra sätt. Det kommer nog alltid att vara svårt att diskutera de här personliga frågorna med den egna läraren och för den delen också med den egna eleven. Den maktrelation som finns mellan elever och lärare kan också verka hämmande på en bra dialog. Men det viktigaste är att vi genom välutbildade utomstående också får en professionell hållning i de här värdeladdade frågorna.

Vem skulle då passa bra för den här uppgiften? På en del håll bedriver ungdomsmottagningarna sådan verksamhet, men deras resurser är oftast för begränsade. Men det finns t.ex. många nyutbildalde hälsovetare som med en mindre påbyggnadsutbildning på några högskolepoäng skulle kunna fungera väl i det här sammanhanget med sin breda folkhälsoutbildning som bas.

Dessutom krävs något annat som skribenterna i DN inte problematiserar nämnvärt, nämligen tydliga krav på skolan att detta skall genomföras. Visst det har varit ett obligatoriskt ämne sedan 1950-talet, men i de nya läroplanerna alltför övergripande beskrivet. En positiv förändring var på gång i den gymnasiereform som skulle genomförts 2006, men som skrotades av den nya regeringen. Utan tydliga krav i läroplan och styrdokument blir det inget av.30 oktober 2007

Sätt ett pris på tillsatsfri mat!
När jag åt min färdiglagade lunch idag funderade jag en del på senaste tidens debatt om tillsatser i just den sortens mat. Jag tyckte det smakade bra, även om jag hellre haft rödbetor än tomater till. Och som synes så signalerade inte maten något annat. Men det är ju just det som är problemet, att färdigmatsindustrin så gärna lägger till, modifierar, grejar och har sig. Det bästa vore om det fanns ett pris på detta - vad skulle maten kosta med ett minimum av
tillsatser. Ge mig som konsument ett val! För som det är nu så verkar det vara ganska lika för alla... Eller varför inte färga tillsatserna så var och en kan se att här har det fixats och donats!Powered by ScribeFire.

12 oktober 2007

Varför är det så få nior som provat narkotika?

I dagarna höll Mobilisering mot narkotika sina forskardagar och prevention diskuterades vid ett par tillfällen. Något jag funderade över när jag följde föredragen via webben var varför så få ungdomar i Sverige provat narkotika. Mig veterligt finns ingen bra analys av detta. Ser man på ESPAD-rapporten från 2003 (s. 59) så ligger Sverige åk 9 både bland pojkar och flickor längst ned, ca 7 %, som provat cannabis senaste året. Överst ligger Schweiz med ca 40 %. Och de flesta länderna har över 20 procent eller mer för pojkarna.

Vore inte det också en bra sak att forska kring?


Powered by ScribeFire.

06 september 2007

Förebygga utan kunskap

Folkhälsoinstitutet kom häromdagen med skriften "Skolan kan förebygga". Här beskrivs hur man bygger upp en skolverksamhet med tydlig struktur. "Hur skolan i samarbete med föräldrar och elever utformar gemensamma spelregler och trygga ramar för verksamheten." Man skriver om hur läraren kan bli en bättre ledare, hur mobbning kan förebyggas och hur föräldrar upplysas.

Tyvärr har kunskapsförmedling kring alkohol och andra droger helt glömts bort i den här skriften. Man kan undra om det gått så relativt lätt att införa alla de tobaksrestriktioner som vi sett de senaste 10 åren om inte skolsköterskor, lärare och andra arbetat så intensivt med att höja kunskapsnivån?

Naturligtvis skall vi ha en skola som fungerar för alla barn, men det är därmed inte givet att en sådan skola motverkar alkohol- och drogbruk i unga år. Det finns så många andra faktorer som också inverkar. Naturligtvis borde skriften inletts med det som hittills visats i forskningen; att skolans insatser på det här området oavsett vad man hittat på haft ingen eller liten effekt.
Powered by ScribeFire.

10 augusti 2007

Trovärdighet?

Hur trovärdigt blir det när skattemyndigheten ena dagen säger att man bara kommer att välja ut en del skattskyldiga och kräva dem på skatt för importerad alkohol och nästa dag säger att nej, vi kommer att kräva alla?

Det är obegripligt hur handfallen byråkratin verkar vara kring den här frågan. Kanske vore det en bra idé att sätta sig ner och fundera igenom hur ärendet skall hanteras, ta ett äpple och sedan meddela vad som kommer att gälla?

Powered by ScribeFire.

05 augusti 2007

Lämna ut internetsprit på systembolaget

I den här artikeln i GP pläderar vi för att den alkohol som man beställer via internet för leverans skall lämnas ut på Systembolaget. På det sättet kan man garantera att alkohol inte lämnas ut till ungdomar och att den skatt som skall betalas på sådan import erläggs.
Powered by ScribeFire.

08 juni 2007

Tekniken vinner alltid?

Nu när EU-domstolen beslutat att det skall vara lagligt att köpa sprit via Internet och låta en distributör skeppa hem det inköpta så har det kommit många olika slags kommentarer.

En sådan, för oss i folkhälsobranschen ovan vinkel, är från teknikhållet - redaktörer för datatidningar diskuterar frågan på web-TV här.

Slutsatsen att man måste räkna med att människor tar till sig ny teknik och använder den på kreativa sätt är väl ok. Men tyvärr hamnar också dessa herrar i den optimistiska slutsatsen att man kan informera bort problemen.Powered by ScribeFire.

03 juni 2007

Om att söka i sina rötter...

På den här sidan på Linköpings Universitet så hittar du digitaliserade rapporter från
provinsialläkare på din ort, från 1800-talets mitt och framåt. Förutom
mycket historia så ger de här rapporterna ett bra perspektiv på dagens
preventionsarbete. På den tiden fanns vare sig pengar eller kunskap för
att göra så mycket mer än att förebygga. Och skillnaden är
förvånansvärt liten om man jämför med ett modernt folkhälsobosklut...Powered by ScribeFire.

29 maj 2007

Musik under arbetet - empiri eller moral?

Många skolungdomar tycker att de arbetar bättre med sina skoluppgifter om de får ha lurar på sig och spela musik. Det finns stöd för detta i en undersökning bland vuxna som publiceras i Dagens Industri idag.


Jag hörde för en tid sedan en mycket klok rektor på en skola i Bollebygd som stod på sig inför reporterns envetna fråga om det verkligen inte var störande med musik i lurar och keps. Hon ansåg att barnen lärde sig mer och jobbade bättre med denna avskärmning.


Om nu människor som arbetar i skolans vardag och systematiskt genomförda undersökningar visar på samma sak Måste inte de som hävdar motsatsen granska sina bevekelsgrunder för keps- och lurförbud då, och lägga band på sin avundsjukt, moralistiska ådra att uppfostra?

Powered by ScribeFire.

23 maj 2007

Glädjande nedgång i pojkars alkoholkonsumtion

Har du läst den här rubriken någon annanstans? Nej, tänkte inte det. Däremot har du säkert läst att unga tjejers alkoholkonsumtion är hög och att det finns en stark ökning bland kvinnor över 50.

Varför är det så få som gläds över att pojkar minskar sitt drickande? Uppenbarligen är det ju så att män är mer sårbara på alkoholområdet? Mest sjuka, flest döda och i särklass dummast när de är fulla.

Så nu när CAN-07 snart kommer och trenden förhoppningsvis står i sig. Var glada över att svenska män i framtiden kanske blir bättre på att hantera alkohol!

För övrigt är det rätt snyggt ute nu!
Powered by ScribeFire.

05 april 2007

Solidaritet i alkoholpolitiken

Varför hör man så lite om solidariteten som motiv för en restriktiv alkoholpolitik? Jag har de senaste dagarna tagit upp frågan bland de gymnasieelever jag möter. De är helt med på att om man kan minska alkoholskadorna genom att fler avstår helt från att konsumera alkohol, ja då kan man själv ställa upp på den linjen.

Som vanligt kan man konstatera att ungdomar är klokare än vad vi vuxna förtjänar.

22 mars 2007

Betyg eller vetande?

Jag umgås en hel del för närvarande med gymnasieelever. Jag imponeras av deras energi och livslust, men blir sorgsen när jag hör vad de talar om. Det handlar om vg, vgplus, tror jag får g, han sätter nog mvg och det är lättförtjänta poäng...

Kan inte påminna mig om att jag hört någon som de senaste veckorna talat om något nytt, intressant som de lärt sig. Nej det har varit meriten, inte kunskapen eller insikten som är mödan värd. Hur kom vi dit och hur i allsin dar skall vi komma därifrån? Till en skola där unga människor utmanas och får utmana. Till en utbildning för ett liv som vi inte känner, men som vi ändå måste förberedas på.

Vi måste fostra och bilda en generation som sannolikt kommer att få ta sig an mycket större utmaningar, än de som deras lärare och föräldrar, ställdes inför. Allt pekar ju på att det blir mer av oförutsägbarhet och allt högre krav på samverkan, solidaritet och demokrati. Och att kunna hantera helt nya situationer.

Ge unga människor en utbildning fylld av den lust och med de krav, som svarar mot deras energi och nyfikenhet på livet. Och låt mig istället höra gymnasieelever som diskuterar hur de längtar till att använda sin kraft och kreativitet för att utveckla och förbättra vårt samhälle.

12 mars 2007

Vårljus och hälsa

Min favorit bland sådant som ger välbefinnandet
ett lyft är just nu det kritiga vårljuset över
brunt gräs och en blå himmel med tussiga dimmoln som solen värmer bort.