22 september 2011

Om vaccinationer av unga flickor

Uppdaterat 28 oktober
 Nu börjar några andra argument komma fram i debatten: SvD, SvD

I dagarna rapporterar SR att ett upphandlingsbeslut av vaccin mot HPV-virus återigen har överklagats och därmed försenat vaccinationskampanjen. Medierna har hakat på och intervjuat upprörd gynekolog och dito representant för RFSU.

Men kanske är det så att tonläget är alltför högt. SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering gjorde för några år sedan en kritisk utvärdering av denna vaccinationskampanj. Man kom fram till att kunskapsunderlaget för satsningen på ca 200 miljoner/år, var väl tunt.

I den välrenommerade tidskriften JAMA reses också några kritiska synpunkter som avvägningen mellan nytta och risk med vaccinationen.

Kanske borde åtminstone RFSU ha läst på lite mer innan man uttalar sig så starkt.

Och som ofta när det gäller folkhälsa - har alternativa användningar av de stora resurserna på allvar övervägts - ökad användning av kondom?

10 september 2011

Det sociala kontraktet - du ställer upp för samhället, samhället ställer upp för dig


Jean-Jacques Rousseau publicerade principerna för det sociala kontraktet 1762. Det filosofiska inlägget handlade om individens förhållande till staten och gick ut på:

Each of us places his person and authority under the supreme direction of the general will, and the group receives each individual as an indivisible part of the whole...

För ett par år sedan talade jag med en mycket ledsen ung kvinna som för tredje gången blivit bortlottad när hon sökt till läkarutbildningen i Göteborg. Hon hade alla formella kvalifikationer, extremt bra betyg. Men lotten föll inte till hennes fördel. Vilka signaler sänder det till våra ungdomar? Hur kan vi någonsin tro att vi skapar de nödvändiga bryggorna mellan generationer med sådant agerande!

En pappa vars son nyss gått ur gymnasiet berättade för mig hur svårt det var att förklara för grabben som inte hade överbetyg, men som verkligen lagt manken till, gjort som alla sagt till honom att göra. Kanske till och med något över sin förmåga kämpat sig igenom gymnasiet. Varför kunde han nu inte få en högskoleplats inom något av de områden han sökt till? Som pappan sa - han har gjort allt vi sagt till honom att göra, han har gjort allt som lärarna sagt till honom att göra, ändå går han nu dag efter dag utan jobb, utan fortsatt utbildning.

På något vis har vi ju ett underförstått avtal med våra ungdomar om att de skall sköta skolan, studera, kämpa, sköta sig och genom att göra så så kommer de att få en framtid i vårt samhälle. Och så får de gå CV-skrivarkurser på arbetsförmedlingen!

Jag tror vi skall upprätta ett tydligt, ömsesidigt, socialt kontraktet med våra ungdomar. Sopa undan dimridåerna om hur stor ungdomsarbetslösheten är, den är för stor i varje stund som den innebär att ungdomar får ett - Nej, du behövs inte, du räcker inte till, du duger inte, du kan inte, du har för liten erfarenhet...

Och går det inte på annat sätt får vi alla maka på oss lite, så att de unga ges plats, den plats de kämpat för och som vi faktiskt lovat dem.