18 december 2008

Kommunikationsstrategi HIV/STI - vad nytt sedan Gustav Wasa?

Jag har skummat igenom den nya strategin för att minska spridningen av sexuellt överförda infektioner och det slår det mig att det finns mycket lite tillbakablickar i den strategin.

Varför är det så ointressant att våga ställa sig den självklara, men kanske smärtsamma frågan: Fungerade eller fungerade inte det förra sättet att arbeta?

Vad gäller klamydia så är svaret givet, det fungerade inte. Vad kan vi lära av detta? Ja strategin ger inga svar.

Vad är det som man inte gjort förut? Jo strategin gör ett rätt stort nummer av att en portal, som skall samla alla och allt av värde för saken. Jo internet fanns inte på 1990-talet - så en portal är väl inte någon överraskning i en strategi 20 år senare. (det hade det däremot varit om man sagt att man inte tänkt använda den kanalen).


En grafisk profil är viktig påstås det - ja, kanske. Och så skall alla göra vad de redan gör, skolan skall undervisa, sjukvården ta prover och så vidare. Men om man tittar tillbaka, så har de ju redan gjort det...

Tonläget är intressant. I ett samhälle som präglas av diffrentiering så formuleras strategin som om det är självklart och enkelt att få alla att gå i takt. Attityden påminner om Gustav Wasa`s. Han försökte få och i viss mån hade riket i sin hand. Bönderna på Öland hade bestämda slutdatum för höskörd och sädesbärgning. Så är det inte nu.

En grafisk profil och en portal lär inte tillföra det som behövs.25 november 2008

Alkoholskador ett individuellt problem, eller?

Människor i allmänhet uppfattar alkoholskador som ett individuellt problem. Det finns mycket som tyder på det och extra tydligt blev det för mig idag när jag läste en artikel i Aftonbladet som refererade till planer i England på att förbjuda Happy Hours. I anslutning till artikeln som var rätt bra och beskrev en fördubblad dödlighet i alkoholskador och ökning av leverskador bland unga, ställdes en enkätfråga Kan du tänka dig ett förbud mot krogarnas lockpriser?

80 procent svarade nej- var och en får ta sitt eget alkoholansvar
20 procent svarade ja, för folkhälsans skull.

Det var många som svarat 34 000

Hur gör vi för att få den majoriteten att förstå att det ena är en del av det andra? Att vi alla tjänar i välbefinnande på att inte så många dör för tidigt och att det faktiskt är en olycka också för oss andra, om unga människor får leverskador?

30 oktober 2008

Forskning om alkohol är forskning om hälsa

I regeringens forskningsproposition som omfattar fem miljarder anslås futtiga 15 miljoner kronor per år till forskning kring alkohol, tobak och narkotika. Regeringen har tidigare i folkhälospropppen betonat hur viktigt det är att insatserna inom folkhälsoområdet är evidensbaserade. Det går inte ihop. Hur skall evidensen tas fram om man inte har resurser att forska för!
Vi behöver mycket mer kunskaper om hur man skall arbeta för att minska alkoholskadorna i samhället. Samhällets kostnader på det här området är enorma, vinsterna i hälsa av en minskad alkoholkonsumtion likaså.

01 oktober 2008

Föräldrarna super - barnen skall stärkas för att stå ut med detta enligt FHI

Ibland trampar även en stabil verksamhet som Folkhälsoinstutet rejält snett. De har givit ut en kartläggning av hur många barn som växer upp i missbruksmiljöer. Efter att ha konstaterat att det finns ett mycket stort antal sådana barn, siffran 350 000 nämns, så skriver man att insatser för att stödja dessa barn måste göras på ett brett sätt:

Statens folkhälsoinstitut har i ett uppslagsverk förtecknat ett flertal evidensbaserade insatser som minskar risken för att barn som är utsatta för påfrestningar ska utveckla psykiska problem och som kan erbjudas stora grupper. En sådan insats är att i förskola och skola ge barnen träning i att tolka och hantera sina känslor, så kallat socialt och emotionellt lärande." (s.23)

Först i slutet nämner man, som i förbigående att "Därtill kommer självfallet åtgärder som syftar till att minska riskabel alkoholkonsumtion i befolkningen som helhet." (s.23)

Men! Även om nu uppdraget bara var att kartlägga, vilket antyds i inledningen till slutavsnittet, så måste väl ändå en myndighet hävda det som är forskningsbaserad kunskap på området: Se till att minska missbruket genom kraftfulla insatser för att minska totalkonsumtionen. Det var ingen som på allvar föreslog att man skulle utrusta alla ickerökare med gasmask för att skydda dem mot rökning på allmänna platser, utan rökarna fick maka på sig.

Så måste det ju också vara för barnen. Det är missbruket bland föräldrarna som måste minska. Nu pågår många insatser åt det hållet och vågar t.ex. BVC-folket, som nu får lära sig hur man skall informera föräldrar om riskbruk och hur man bör förhålla sig till alkohol och droger när man har småbarn, ta bladet från munnen och verkligen diskutera detta på ett bra sätt med föräldrarna, då är mycket vunnet.

Men att härda ungar till att stå ut med supande föräldrar... nej tack!

25 augusti 2008

Samlat grepp om fruktsamheten

I gårdagens DN beskrivs hur aborttalen ökat trots en ökad användning av akutp-piller. Anledningen sägs vara att kvinnor har en "obefogad" oro för att använda p-piller.
Det är inte bara aborter som ökar, även de sexuellt överförda infektionerna har ökat sedan länge.
Jag tror det är viktigt att man tar ett samlat grepp kring de här frågorna. Unga människor och framförallt killar måste involveras på ett helt annat sätt än vad hittills skett. Ta vara på deras ansvarskännande och återupprätta kondomen som ett utmärkt p-medel.

20 augusti 2008

Många ord blir det

Om man vill kan man skriva blogg på Wordpress. Det gör t.ex. Peter Englund. Han är orolig för att den moderna tekniken inte är så bra på att spara för framtiden. På wordpress har dom i alla fall koll på hur mycket som skrivs, där. Idag 20 augusti 2008 så har det bara på deras tre miljoner bloggar totats ihop 48,4 miljoner ord.
Så varför egentligen skriva något enda ord till...

Äntligen ett plusresultat på hälsotest

Jag kan inte komma ihåg när det hände senast, men det var längesen. Idag gjorde jag aktivitetstestet på Hälsomålet. Hade jag tillräcklig mängd av vardaglig rörelseaktivitet? Och resultatet blev BRA, till och med lite över gränsen för "inte så bra", som brukar bli resultatet i de test jag gör. Känner du dig lite så där otillräcklig så kanske detta test kan lätta upp? Här finns det.

Nå - sen gjorde jag ett test till. Det roliga frukt och grönt testet. Även där på rätt sida ångestlinjen. Här finns det.

Sajtens mattest kanske inte är riktigt uppdaterad om man ser till diskussionen om fett i maten som körts runt i pressen den senaste tiden. Men så, även där goda poäng. Kanske är inte mina vanor så nattsvarta som jag tror. Och för att inte falla ner i missmodets svarta hål avstod jag från BMI-testet. De goda resultaten på de andra testen har tyvärr inte avsatt några spår på det testet - det vet jag.

Så - här finns alltså testsidor med lite lagom mål - för oss vanliga som behöver lite stöd och puff ibland. Undrar hur de som gjorde testen bar sig åt för att vara så snälla och hänsynsfulla? Det stora pekfingret brukar ju inte vara långt borta när hälsofolk är ute på uppfostrarstråt. Botanisera gärna själv på hälsomålet


08 maj 2008

Låg horisont i Örebro

Staffan Werme skriver på SKL:s hemsida om hur han ser på folkhälsopolitiken utifrån den kommunala horisonten.

Han menar att folkhälsans utveckling är beroende av nationalräkenskaperna. Går det bra för Sverige, mår folk bättre.

Andra som haft ögonen riktade lite högre och med större kunskap brukar hävda att hälsa och samhällsekonomi har ett ömsesidigt samband. Läser man "Svenska folkets hälsa i historiskt perspektiv", utgiven av FHI får man dessutom klart för sig att en bra folkhälsa också gynnas av små klyftor i samhället.


11 april 2008

Maria Larsson tror på upplysning

Det tror jag också - på debatt och kunskap när det gäller att förebygga alkoholskador. Men den kunskapen och den debatten måste leda till att man förstår att det är pris och tillgänglighet som en regering främst skall arbeta med som redskap. Ge sedan kommuner och landsting resurser och förtroende att sköta det andra. Med en upplyst befolkning blir det lättare att få igenom den politiskt svåra restriktiva politiken. Larssons tal i Uppsala häromdagen som refereras av Uppsala Nya tidning idag var för mesigt och aviserar kapitulation.

Regeringen har annars en bra hållning gentemot Europa i den här frågan verkar det som. Tanken är tydligen att Sverige under sitt ordförandeskap i EU skall ge alkoholfrågorna högsta prioritet vilket man kunde läsa i Evening Times häromdagen. Men är det Maria Larsson eller Anders Borg som står bakom detta? - Borg har ju inte hukat i frågan; -Det är bättre att folk arbetar än att de super.

08 februari 2008

Dialog bättre än disciplin för nykter tonåring

I en artikel i senaste numret av JTO, refereras resultaten från en finländsk undersökning där man fann att föräldrar som använder hård disciplin när det gäller att motverka barnens alkoholbruk riskerar misslyckas. Speciellt de äldre barnen tenderar då att dricka än mer för att visa sin självständighet.
De här rönen borde mana vänner av de "uppfostringsprogram" som vuxit sig starka de senaste åren, till eftertanke. Ju äldre barnen blir desto viktigare blir det att man har en ömsesidig och respektfull dialog om vad som är rätt och fel. Tonåringar på väg ut i vuxenlivet har rätt att kräva
ömsesidig respekt + massor av tid. Och jag är rätt säker på att guldstjärnor och skamvrå har liten verkansgrad då.Powered by ScribeFire.