25 februari 2010

Även Borg vill höja skatt

Foto: Pawel Flato, regeringens web-plats

Drugnews meddelar att även vår finansminister Borg i ett tal på handelshögskolan i Göteborg idag, aviserat höjda avgifter på tobak och alkohol i framtiden.

Den uppfattningen hade han ju redan för länge sedan, men känner sig kanske lite extra inspirerad och uppmuntrad av de konservativa kollegorna i Danmark?

24 februari 2010

Minskad alkoholkonsumtion för ett rikare Danmark

Nu föreslår den ombildade, konservativa, danska regeringen att det skall bli dyrare att dricka och röka i Danmark.
Enligt DN så skall landet finnas bland de 10 rikaste länderna före år 2020 och en väg dit är att satsa på folkhälsan på detta vis.