11 april 2008

Maria Larsson tror på upplysning

Det tror jag också - på debatt och kunskap när det gäller att förebygga alkoholskador. Men den kunskapen och den debatten måste leda till att man förstår att det är pris och tillgänglighet som en regering främst skall arbeta med som redskap. Ge sedan kommuner och landsting resurser och förtroende att sköta det andra. Med en upplyst befolkning blir det lättare att få igenom den politiskt svåra restriktiva politiken. Larssons tal i Uppsala häromdagen som refereras av Uppsala Nya tidning idag var för mesigt och aviserar kapitulation.

Regeringen har annars en bra hållning gentemot Europa i den här frågan verkar det som. Tanken är tydligen att Sverige under sitt ordförandeskap i EU skall ge alkoholfrågorna högsta prioritet vilket man kunde läsa i Evening Times häromdagen. Men är det Maria Larsson eller Anders Borg som står bakom detta? - Borg har ju inte hukat i frågan; -Det är bättre att folk arbetar än att de super.