31 januari 2010

Livssstilsgenomslag!
När DN-Söndag på flera sidor tar upp riskbruk av alkohol, så får man ett genomslag som vi folkhälsoarbetare bara kan drömma om. Med mer än 500 000 läsare på helgerna når man väldigt många.
Artiklarna är också välskrivna, faktamässigt bra uppbyggda och bör med sin sakliga ton kunna få många att fundera och kanske förändra sin livsstil lite grann.
Exemplet skulle kunna tas efter av många som arbetar med riskbruk i kommuner och landsting. Ge er lokaltidning hjälp, material och uppslag. Kanske nappar de!
Eller varför inte använda den egna hemsidan till lite mer lättläst i frågan?
Det finns bättre alternativ än broschyrerna i vårdcentralens väntrum!

15 januari 2010

Varför skall det vara OK att bjuda barn på sprit?

Just nu pratar Maria Larsson om lagrådsremissen för den nya alkohollagen. I förslaget säger man att man även i framtiden får bjuda barn på alkohol. Enstaka glas och under ordnade förhållanden, sägs det, liksom att det står klart att det inte kan vara till skada.

Hur skall någon kunna veta när det är risk för skada?
Vad är ett glas alkoholdryck? Är ett enstaka glas brännvin OK att ge till en 10-åring?

Man kan ju tänka tvärtom också!
Vilka skador får barn i 17-årsåldern som får alkoholfritt i glaset vid storasysters bröllop istället för champange, som de andra bröllopsgästerna bjuds på?

Varför är det så svårt att dra en tydligare gräns - en gräns som många tonåringar tror redan finns, nämligen att man inte får dricka innan man är 18 år?

Jag tycker att lagstiftning ibland måste våga vara mer normledande. Så var det med barnmisshandelslagstiftingen och sex-köpslagen. Exempel där Sverige är ett föregångsland.

Så därför borde man satt en absolut gräns - ingen alkohol före 18 år. Även i hemmet och även på storsyrrans bröllop.

Synd att fega ur nu när man har chansen.

PS - gårdsförsäljning av alkohol skall utredas vidare - bra Maria, där visar du på varsamhet med vår alkoholpolitik. SVD skriver om detta.

Lagrådsremissen finns här - om bjudregeln på s.10 i pdf-filen