23 december 2011

Pojkars minskade alkoholkonsumtion - framgång för folkhälsoarbete bedrivet på många plan

I rapporten Skolelevers drogvanor för 2011 (hela .pdf-filen) kan man hitta diagrammet nedan:


Om man för en stund bortser från hur detta mått räknas fram och en del brister i det. Och det kan man göra eftersom mätsättet i varje fall varit samma över tid,  kan man konstatera något riktigt roligt, för oss som arbetar med folkhälsa.

På en tio-årsperiod har vi med gemensamma krafter i Sverige lyckats få ned alkoholkonsumtionen bland pojkar-unga män med ca 60 procent i årskurs 9 och med knappt 20 procent på gymnasiet.

Under samma period har vi upplevt att tillgängligheten ökat väsentligt, köpkraften höjts och exponeringen av alkohol i reklam och medier ökat enormt.

Jag tycker vi borde lyfta fram detta goda exempel på framgång i ett folkhälsoarbete som bedrivs på många plan, fantasifullt, uthålligt och av engagerade folkhälsoarbetare.  

God Jul och Gott Nytt!

02 november 2011

Ottawa charter - återupplevt


Jag läste Ottawa charter, WHO:s dokument från 1986 om hälsofrämjande arbete häromdagen. Det var länge sen sist och det blev en stor upplevelse - faktiskt.
Framförallt var det det här avsnittet som drabbade mig eftersom det kändes helt rätt, var så välformulerat och till sist - i år är det precis 25 år sedan jag själv började i folkhälsobranschen. Så det är väl bara att bjuda vidare - läs, njut och fundera sedan över om det inte är dags i att vi i Sverige tar steget mot Folkhälsoarbete ver. 2.0 !

Moving into the Future
Health is created and lived by people within the settings of their everyday life; where they
learn, work, play and love. Health is created by caring for oneself and others, by being able to
take decisions and have control over one's life circumstances, and by ensuring that the society
one lives in creates conditions that allow the attainment of health by all its members.


Caring, holism and ecology are essential issues in developing strategies for health promotion.
Therefore, those involved should take as a guiding principle that, in each phase of planning,
implementation and evaluation of health promotion activities, women and men should
become equal partners.


En bra, ny föreläsning finns här som gör det hela än mer begripligt. 8 väl värda minuter.


Foto: Simon Blanck

23 oktober 2011

Ibland blir det riktigt, riktigt bra

Tänk vad många dåliga reklamfilmer med alltför tydliga budskap, alltför enkla historier och alltför självklar miljö man sett. Och så kommer den här neddimpande bara sådär...
Den här filmen från Systembolaget visar spelet mellan en förälder och en tonåring kring langning. Den är bra, mycket bra så  se den och sprid den!

06 oktober 2011

Måste folkhälsa för äldre ha en så paternalistisk utgångspunkt?Har börjat med ett för mig delvis nytt arbetsområde inom folkhälsan. Äldre och folkhälsa. Mina förra erfarenheter från området ligger uppemot 25 år tillbaka i tiden, fall och olycksförebyggande bland äldre i Trollhättan i slutet av 80-talet.
Läser man på så handlar området om hembesök, fallskador, rörlighet för äldre, rätt kost för äldre och liknande.


Min praktiska empiri talar ett helt annat språk, varje kulturevenemang jag varit på de senaste veckorna befolkas företrädesvis av målmedvetna damer i en uppskattad ålder av minst 65-70 år. De pensionärer jag träffat i mitt arbete har en energi och livslust som vissa dagar gjort mig avundsjuk och piggat upp, mig.

Min slutsats blir - folkhälsa för äldre måste bli något helt annat än ett omhändertagande med huvudet på lut och ett överhurtigt tilltal. För i den gruppen finns en outforskad potential som vi nog bara sett början på.

Några infall;
mor- och farföräldrars betydelse i det drogförebyggande arbetet gentemot barn-barn?
kultur- och livskunskapslektionerna - perspektivgivare?
samlevnadsarbetet - leva tillsammans, hur gör man?
folkhälsoarbete med små resurser - vad ska man prioritera?
vi är vana, men ni skapade välfärden, vad ska vi vara rädda om i den?PS.

22 september 2011

Om vaccinationer av unga flickor

Uppdaterat 28 oktober
 Nu börjar några andra argument komma fram i debatten: SvD, SvD

I dagarna rapporterar SR att ett upphandlingsbeslut av vaccin mot HPV-virus återigen har överklagats och därmed försenat vaccinationskampanjen. Medierna har hakat på och intervjuat upprörd gynekolog och dito representant för RFSU.

Men kanske är det så att tonläget är alltför högt. SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering gjorde för några år sedan en kritisk utvärdering av denna vaccinationskampanj. Man kom fram till att kunskapsunderlaget för satsningen på ca 200 miljoner/år, var väl tunt.

I den välrenommerade tidskriften JAMA reses också några kritiska synpunkter som avvägningen mellan nytta och risk med vaccinationen.

Kanske borde åtminstone RFSU ha läst på lite mer innan man uttalar sig så starkt.

Och som ofta när det gäller folkhälsa - har alternativa användningar av de stora resurserna på allvar övervägts - ökad användning av kondom?

10 september 2011

Det sociala kontraktet - du ställer upp för samhället, samhället ställer upp för dig


Jean-Jacques Rousseau publicerade principerna för det sociala kontraktet 1762. Det filosofiska inlägget handlade om individens förhållande till staten och gick ut på:

Each of us places his person and authority under the supreme direction of the general will, and the group receives each individual as an indivisible part of the whole...

För ett par år sedan talade jag med en mycket ledsen ung kvinna som för tredje gången blivit bortlottad när hon sökt till läkarutbildningen i Göteborg. Hon hade alla formella kvalifikationer, extremt bra betyg. Men lotten föll inte till hennes fördel. Vilka signaler sänder det till våra ungdomar? Hur kan vi någonsin tro att vi skapar de nödvändiga bryggorna mellan generationer med sådant agerande!

En pappa vars son nyss gått ur gymnasiet berättade för mig hur svårt det var att förklara för grabben som inte hade överbetyg, men som verkligen lagt manken till, gjort som alla sagt till honom att göra. Kanske till och med något över sin förmåga kämpat sig igenom gymnasiet. Varför kunde han nu inte få en högskoleplats inom något av de områden han sökt till? Som pappan sa - han har gjort allt vi sagt till honom att göra, han har gjort allt som lärarna sagt till honom att göra, ändå går han nu dag efter dag utan jobb, utan fortsatt utbildning.

På något vis har vi ju ett underförstått avtal med våra ungdomar om att de skall sköta skolan, studera, kämpa, sköta sig och genom att göra så så kommer de att få en framtid i vårt samhälle. Och så får de gå CV-skrivarkurser på arbetsförmedlingen!

Jag tror vi skall upprätta ett tydligt, ömsesidigt, socialt kontraktet med våra ungdomar. Sopa undan dimridåerna om hur stor ungdomsarbetslösheten är, den är för stor i varje stund som den innebär att ungdomar får ett - Nej, du behövs inte, du räcker inte till, du duger inte, du kan inte, du har för liten erfarenhet...

Och går det inte på annat sätt får vi alla maka på oss lite, så att de unga ges plats, den plats de kämpat för och som vi faktiskt lovat dem.

05 augusti 2011

Montesquieu´s klimatlära avdammad som förklaring till ungdomsdrickande

I den senaste drogvaneundersökningen i USA var det delstaten Vermont som utmärkte sig som den stat där det fanns störst andel ungdomar som drack alkohol före den legala åldern. Utah var den stat där andelen var lägst. När fenomenet skall ges en förklaring så anses den långa vintern  i Vermont, med brist på roliga aktiviteter för ungdomar, bidra till fenomenet.

En tänkbar referens finns att hämta i den gamla klimatläran med Montesquieu som upphovsman. Det är det lokala klimatet som avgör vilket statsskick och anda som finns hos befolkningen.

Att det skulle vara så mycket roligare att vara ungdom i Utah`s torra, varma klimat är nog inte hela sanningen. Snarare att 70 procent av befolkningen är mormoner, som helt tar avstånd från alla droger.

Alkoholbruk hos ungdomar styrs av tillgänglighet och sociala normer i ett komplicerat samspel, snarare än väder även om lågt drickande vid enstaka tilfällen som på Valborg ofta hänger samman med kyla och blåst.

02 augusti 2011

Utopisk utvecklingsplan för ungdomsmottagningar

Det är roligt att läsa saker på nätet ibland - speciellt om man själv inte är drabbad. Vad sägs om den här sköna formuleringen i jämställdhetens tecken från Landstinget i Värmlannd och deras utvecklingsplan för ungdomsmottagningarna i länet från 2007:
Det behövs en fortsatt satsning för att nå pojkar/unga män. En rimlig målsättning vore att 20 % av besöken blev pojkar inom en tvåårsperiod. De insatser som redan görs behöver ses över och utvärderas och nya idéer bör prövas
Jag överlåter till läsaren att fantisera över vilka insatserna skall vara, och hoppas att tjejer som vill besöka en ungdomsmottagning i Värmland inte tar det här förbättringsområdet alltför bokstavligt.

15 juni 2011

Sodom och gomorra har fått allvarlig konkurrens

När sexvaneundersökningen UNGKAB skulle presenteras av SvD så drabbades uppenbarligen redaktören av matematisk black-out. I min mobil kunde man läsa texten ovan, som en slutstas dragen av undersökningen. Problemen som UNGKAB har med representativitet fick plötsligt en helt ny dimension. 

Undersökningen sägs ju vara den största på länge i Sverige med sina 15 000 svarande, men  det hjälper inte om man som man gjort här inte använt ett representativt urval. 

"Genom det stora antalet svarande ger den ändå ökad kunskap som kan bidra till att ytterligare förbättra de nationella, regionala och lokala insatserna för att bevara ungas sexuella hälsa samt förebygga hiv och andra sexuellt överförda infektioner (STI) bland ungdomar och unga vuxna." skriver man på hemsidan. 

Och det liksom SvD:s slutsats bör man ta med en stor nypa skepsis.