08 maj 2008

Låg horisont i Örebro

Staffan Werme skriver på SKL:s hemsida om hur han ser på folkhälsopolitiken utifrån den kommunala horisonten.

Han menar att folkhälsans utveckling är beroende av nationalräkenskaperna. Går det bra för Sverige, mår folk bättre.

Andra som haft ögonen riktade lite högre och med större kunskap brukar hävda att hälsa och samhällsekonomi har ett ömsesidigt samband. Läser man "Svenska folkets hälsa i historiskt perspektiv", utgiven av FHI får man dessutom klart för sig att en bra folkhälsa också gynnas av små klyftor i samhället.