03 juni 2007

Om att söka i sina rötter...

På den här sidan på Linköpings Universitet så hittar du digitaliserade rapporter från
provinsialläkare på din ort, från 1800-talets mitt och framåt. Förutom
mycket historia så ger de här rapporterna ett bra perspektiv på dagens
preventionsarbete. På den tiden fanns vare sig pengar eller kunskap för
att göra så mycket mer än att förebygga. Och skillnaden är
förvånansvärt liten om man jämför med ett modernt folkhälsobosklut...Powered by ScribeFire.

Inga kommentarer: