12 oktober 2007

Varför är det så få nior som provat narkotika?

I dagarna höll Mobilisering mot narkotika sina forskardagar och prevention diskuterades vid ett par tillfällen. Något jag funderade över när jag följde föredragen via webben var varför så få ungdomar i Sverige provat narkotika. Mig veterligt finns ingen bra analys av detta. Ser man på ESPAD-rapporten från 2003 (s. 59) så ligger Sverige åk 9 både bland pojkar och flickor längst ned, ca 7 %, som provat cannabis senaste året. Överst ligger Schweiz med ca 40 %. Och de flesta länderna har över 20 procent eller mer för pojkarna.

Vore inte det också en bra sak att forska kring?


Powered by ScribeFire.

Inga kommentarer: