30 oktober 2008

Forskning om alkohol är forskning om hälsa

I regeringens forskningsproposition som omfattar fem miljarder anslås futtiga 15 miljoner kronor per år till forskning kring alkohol, tobak och narkotika. Regeringen har tidigare i folkhälospropppen betonat hur viktigt det är att insatserna inom folkhälsoområdet är evidensbaserade. Det går inte ihop. Hur skall evidensen tas fram om man inte har resurser att forska för!
Vi behöver mycket mer kunskaper om hur man skall arbeta för att minska alkoholskadorna i samhället. Samhällets kostnader på det här området är enorma, vinsterna i hälsa av en minskad alkoholkonsumtion likaså.

Inga kommentarer: