25 februari 2010

Även Borg vill höja skatt

Foto: Pawel Flato, regeringens web-plats

Drugnews meddelar att även vår finansminister Borg i ett tal på handelshögskolan i Göteborg idag, aviserat höjda avgifter på tobak och alkohol i framtiden.

Den uppfattningen hade han ju redan för länge sedan, men känner sig kanske lite extra inspirerad och uppmuntrad av de konservativa kollegorna i Danmark?

Inga kommentarer: