24 augusti 2010

Integritet, nytta eller bara propaganda?


DN har idag tagit upp frågan om de "frivilliga" drogtesterna i skolan. Jag instämmer i ledarens slutsats: "Det kan finnas mer effektiva sätt att förebygga droger bland unga som inte innebär en kränkning." 

Det finns många skäl att inte ha slumpmässiga drogtester i vår svenska skola. Här är de viktigaste:


Skolan är en av de viktigaste institutionerna i samhället för att förmedla vår demokrati till det växande släktet. Därför måste skolan alltid gå i bräschen för demokratiska metoder och verka i demokratisk anda. Demokrati bygger bland annat på respekt för individens integritet och att beslut och åtgärder är fattade på demokratiska grunder. Drogtester är mycket omdiskuterade och anses av skolverket strida mot vår grundlag, detta borde vara tillräckligt för att avstå.

Det andra skälet är nyttan - så länge frivilliga och förtroendeskapande åtgärder för att hjälpa ungdomar som hamnat i drogbruk inte uttömts, skall man inte börja använda tvivelaktiga metoder utan dokumenterad nytta.(Detaljer läs i min tidigare blogg här)

De som nu förespråkar drogtester högt och lågt brukar inte hänvisa till vetenskapligt eller erfarenhetsmässigt visad nytta, utan verkar mest mena att här gäller det att visa musklerna mot dem som försöker trotsa våra förbud. Det kallas i alla andra sammanhang för propaganda och brukar vara förbehållet diktaturer.

Inga kommentarer: