08 maj 2013

Vi får vänta och se...


Folkhälsoinstitutet kommer att läggas ned, eller gå upp i en ny folkhälsomyndighet. Detta har man kunnat förutse länge, kanske redan när det blev flytt till Östersund.

Skall man vara orolig för det svenska folkhälsoarbetets utveckling? Nej, inte av den orsaken. Oron bör grundas på annat håll nämligen den individualisering som folkhälsoarbetet genomgår. Första stegen togs redan i den borgerliga regeringens proposition och har konsekvent genomförts efter det. Den politiska skiljedelaren finns mellan om man vill satsa på att förändra samhällsstrukturer eller om man vill påverka människors val av livsstil.

Det senare är tyvärr dömt att misslyckas eftersom så mycket ohälsa kommer ur den ojämlika fördelningen av samhällets resurser; ekonomi, utbildning, kultur och uppväxtmiljöer. Allt sådant som enskilda individer har svårt att påverka med egna val.

Så en ny myndighet - inget hot, men den ideologiska grundsynen på vad som påverkar människors levnad, det är där det börjar skava...

Inga kommentarer: