10 augusti 2007

Trovärdighet?

Hur trovärdigt blir det när skattemyndigheten ena dagen säger att man bara kommer att välja ut en del skattskyldiga och kräva dem på skatt för importerad alkohol och nästa dag säger att nej, vi kommer att kräva alla?

Det är obegripligt hur handfallen byråkratin verkar vara kring den här frågan. Kanske vore det en bra idé att sätta sig ner och fundera igenom hur ärendet skall hanteras, ta ett äpple och sedan meddela vad som kommer att gälla?

Powered by ScribeFire.

Inga kommentarer: