05 augusti 2007

Lämna ut internetsprit på systembolaget

I den här artikeln i GP pläderar vi för att den alkohol som man beställer via internet för leverans skall lämnas ut på Systembolaget. På det sättet kan man garantera att alkohol inte lämnas ut till ungdomar och att den skatt som skall betalas på sådan import erläggs.
Powered by ScribeFire.

Inga kommentarer: