31 januari 2010

Livssstilsgenomslag!
När DN-Söndag på flera sidor tar upp riskbruk av alkohol, så får man ett genomslag som vi folkhälsoarbetare bara kan drömma om. Med mer än 500 000 läsare på helgerna når man väldigt många.
Artiklarna är också välskrivna, faktamässigt bra uppbyggda och bör med sin sakliga ton kunna få många att fundera och kanske förändra sin livsstil lite grann.
Exemplet skulle kunna tas efter av många som arbetar med riskbruk i kommuner och landsting. Ge er lokaltidning hjälp, material och uppslag. Kanske nappar de!
Eller varför inte använda den egna hemsidan till lite mer lättläst i frågan?
Det finns bättre alternativ än broschyrerna i vårdcentralens väntrum!

Inga kommentarer: