07 oktober 2010

Ett land utan minister för folkhälsa?

Vi har ingen folkhälsominister längre i Sverige.
Maria Larsson kommer att ha ansvar för folkhälsofrågorna även i fortsättningen uppger Drugnews, men hur skall vi tolka förändringen?

Låt oss bli lite Kreml-ologer (ja, jag särskriver för att underlätta för dem som inte levde på 60-talet när detta  nästan var vetenskap)

Blir det lättare för en minister utan den tyngande titeln folkhälsominister, att driva genom den "nya alkoholpolitiken", den med svagt folkhälsoansvar och starkt näringspolitiskt ansvar?

Moderaterna, det överlägset största partiet i alliansen har nu stärkt greppet ytterligare över ekonomin. Borg har fått stöd(?) av en mycket nyrekryterad moderat som fått bli finansmarknadsminister. Finansmarknaden, den är viktig.

Om moderaterna tyckt att folkhälsa var viktigt för vårt lands fortsatta utveckling, ja då hade de tagit det området själva, nu lämnar man det till regeringens minsta parti. Och för att de skall förstå sin och frågans plats så tar man bort titeln?

Och låt oss spekulera och fantisera lite till. Får vi se en ännu nyare folkhälsopolitik? Snart är vi på nyast och då är det stopp, då får man gå över till Folkhälsopolitik 1.0, 1.1, 1.4 (jo! om man hittar på något extra får man hoppa över i sifferserien)

Kommer ni ihåg de gamla folkhälsomålen med riktning (Trygg och säker sexualitet...), som byttes mot målområden. Kanske är det dags att bli moderna på allvar - ge ut målen som appar, lätta att uppdatera efter senaste vindkantringen och med vidhängande uppmaningar till allmogen.

Ja, vi får se, spännande det här.

1 kommentar:

Gunvor G Ericson sa...

Inte nog med att de tagit bort ministerposten. I budgeten så mer än halveras anslaget, vilket jag bloggat om idag. se
http://gge-gunvor.blogspot.com/2010/10/folkhalsoanslag-mer-halveras.html