05 augusti 2011

Montesquieu´s klimatlära avdammad som förklaring till ungdomsdrickande

I den senaste drogvaneundersökningen i USA var det delstaten Vermont som utmärkte sig som den stat där det fanns störst andel ungdomar som drack alkohol före den legala åldern. Utah var den stat där andelen var lägst. När fenomenet skall ges en förklaring så anses den långa vintern  i Vermont, med brist på roliga aktiviteter för ungdomar, bidra till fenomenet.

En tänkbar referens finns att hämta i den gamla klimatläran med Montesquieu som upphovsman. Det är det lokala klimatet som avgör vilket statsskick och anda som finns hos befolkningen.

Att det skulle vara så mycket roligare att vara ungdom i Utah`s torra, varma klimat är nog inte hela sanningen. Snarare att 70 procent av befolkningen är mormoner, som helt tar avstånd från alla droger.

Alkoholbruk hos ungdomar styrs av tillgänglighet och sociala normer i ett komplicerat samspel, snarare än väder även om lågt drickande vid enstaka tilfällen som på Valborg ofta hänger samman med kyla och blåst.

Inga kommentarer: