18 oktober 2009

Från viskning till tystnad - är det bra?

I dagens DN får vi reda på att skolan skall sluta med ANT-undervisning. Den anses inte ha någon effekt.

Jag deltog som skolinspektör i den granskning av den svenska skolans drogundervisning som genomfördes 1999. Det är den enda så omfattande undersökning som gjorts de senaste 10-15 åren om vad som verkligen försiggår i den svenska skolan på detta område.

Vi kom då fram till att bland annat elevperspektivet, målstyrningen och skolpersonalens kompetens var viktiga utvecklingsområden för en undervisning med bättre kvalité.

Mitt eget intryck från granskningen var att det gjordes alldeles för lite - något som också kom fram i det sk. sex-kommunsförsöket som Folkhälsoinstitutet gjorde för några år sedan.

I CAN:s mätningar av hur mycket undervisning man får i grundskolan var det 2008
hälften som uppgav att de inte får någon ANT-undervisning alls. 1986-87 var denna siffra 20 procent. Det är alltså redan rätt tyst i skolan kring de här frågorna.

Restriktioner på alkoholområdet som höga priser, åldersgränser, få servereingstillstånd är de effektivaste medlen för en låg alkoholkonsumtion. Det är så gott som alla överens om, men den hållningen måste motiveras sakligt och det är här skolan kommer in.

Det är naturligtvis helt galet att sluta informera om alkohol och droger i skolan. Hur tror någon att vi skulle klarat att genomföra alla de restriktioner som idag finns när det gäller rökning, om vi inte haft en kunnig och upplyst allmänhet som accepterat restriktionerna eftersom de fått gedigen kunskap bland annat genom skolan?

Andra som bloggat om detta: Mikael Andersson, JN, Helenes blogg

3 kommentarer:

Ailas sa...

Skrev själv lite i samma ack så viktiga ärende. Givetvis har tillgängligheten betydelse... men å andra sidan dracks det mycket under motbokstiden, så...

Läs gärna mitt inlägg! Har jag ens något "rätt"? :)

per blanck sa...

Du har rätt i mycket av det du skriver. Visst är det helt rätt att uppmuntra föräldrar lägga sig i, prata med sina barn och ställa krav. Men det behövs också annat - fler alkoholfria miljöer och undervisning och diskussion i skolan så att ungdomar förstår sammanhangen./ Per Blanck

livelev sa...

Jag går lärarutbildningen nu. Under mina studier har vi inte en enda gång tagit upp ämnet. Lärare utbildas helt enkelt inte för att hantera de här frågorna.

Eftersom jag själv är f.d. missbrukare, så har jag föreläst en hel del ute i skolorna. Och jag känner inte igen den bild som målas upp. Problemet är inte föreläsarna, utan att föreläsningarna inte följs upp. Skolan har helt enkelt inte kompetens att jobba med det här.

Det är sorgligt att man hellre lägger skulden för sitt misslyckande på dem som faktiskt försöker göra något åt problemet, än att titta på sina egna brister. En smula ödmjukhet från lärarkollektivet och lärarutbildarna vore inte alldeles onyttigt här.