22 maj 2012

Punktmarkera förskolebarn med polis?

I dagens GP skriver två folkpartister i Göteborg Ann Catrine Fogelgren och Cecilia Wigström om FP:s nya plan för hur "Unga på glid" skall kunna fångas upp. Ett utdrag ur artikeln kan bara läsas som att det vore bra om socialtjänst och polis punktmarkerar vissa barn i förskoleålder.

"Redan på förskolan behövs samarbete mellan socialtjänst och polis som kan följa barnet genom skoltiden."

Vad är detta! Och har artikelförfattarna ens läst igenom det de skrivit! Sedan fortsätter man med en grov flört till den utbrända socialarbetarkåren - ni kan få höjda löner. Det fick dom i förra veckan 2,6 procent, ungefär en femhundring Och nästa gång frågan kommer på tal är tidigast om ett år.

Artikeln speglar en så djup okunnighet om de grundläggande orsakerna till ungdomars sociala svårigheter att man häpnar. Jag trodde att minmikravet på en svensk folkvald oavsett ställning åtminstone var att man har inledningsparagraferna i vår grundlag i bakhuvudet och där står ju i 2:a paragrafen:

"Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa."  

Så några mer omfattande socialpolitiska studier behövs inte. Arbete, bostad och utbildning. Så basic är det faktiskt. Och med de förutsättningarna kan föräldrar lättare axla det föräldraansvar som skribenterna nu vill reducera till att de skall medverka i socialtjänstens utredningar.

"...det ska vara obligatoriskt att medverka i socialtjänstens utredningar och använda orossamtal genom hembesök. "Sen kanske en telefonkontakt med närmsta polisstation eller socialkontor hade kunnat ge en vink om hur vi hanterar småbarn med sociala problem. Polisen tänker nog i vart fall inte punktmarkera dem på förskolan!

Inga kommentarer: